Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Viktorya Dönemi Edebiyatında Gerçeklik ve Düşsellik

Viktorya Dönemi Edebiyatında Gerçeklik ve Düşsellik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL6501 Viktorya Dönemi Edebiyatında Gerçeklik ve Düşsellik 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı
Dersin amacı, çağın tarihi, entelektüel ve kültürel bağlamı göz önünde bulundurularak Viktorya edebiyatı metinlerindeki realizm ile fantazi ögelerinin yarattığı gerilimleri öğretmektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar Charles Dickens, from Hard Times and Pickwick Papers

Charlotte Bronte, Jane Eyre

H. G. Wells, “The Country of the Blind”

Robert Browning, dramatic monologues

Lewis Carrol, from Alice in Wonderland

Tennyson, from Idylls of the King

D. G. Rosetti, “The Blessed Damozel”

Christina Rosetti, “Goblin Market”

Oscar Wilde, Salome

G. B. Shaw Pygmalion

Diğer Kaynaklar J.S. Mill, from The Subjection of Women and On Liberty

 Charles Darwin, from Origin of Species and Descent of Man

Friedrich Engels, from The Great Towns

www.victorianweb.org

www.gutenberg.org

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Okuma, tartışma
2. Hafta Viktorya Dönemi Görüşleri (sosyalizm, feminizm, dini anlaşmazlık) Okuma, tartışma
3. Hafta Gerçekçilik ile fantazinin karşılaştığı nokta: Dickens Okuma, tartışma
4. Hafta Dickens, “A Madman’s Manuscript” Okuma, tartışma
5. Hafta Robert Browning: Dramatik monologlar Okuma, tartışma
6. Hafta Cinsiyet ve Delilik: Bertha Mason Okuma, tartışma
7. Hafta Jane Eyre Okuma, tartışma
8. Hafta Jane Eyre Okuma, tartışma
9. Hafta Düş gücü: Değişik Dünyalar Okuma, tartışma
10. Hafta H. G. Wells, “The Country of the Blind” Okuma, tartışma
11. Hafta Tennyson, Morris, the Rosettis Okuma, tartışma
12. Hafta Lewis Carrol, Alice in Wonderland Okuma, tartışma
13. Hafta Oscar Wild: Salome Okuma, tartışma
14. Hafta Gerçekçilik: Pygmalion Okuma, tartışma
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Kısa sınav(lar) 10 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 70 10
Final 1 20


ÖÇ-1Viktorya çağının tarihi, kültürel ve entelektüel ortamını öğrenirler
ÖÇ-2Viktorya çağı konularına edebi yaklaşımları kavrarlar
ÖÇ-3Edebi metinleri okuyabilir ve bu metinlere eleştirel yaklaşabilirler
ÖÇ-4Dönemin önde gelen yazarlarını ve bu yazarların eserlerini öğrenirler
ÖÇ-5Edebi bir biçim olarak realizm ve fantazi edebiyatı ile ilgili bilgilerini geliştirirler
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5