Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Romantizm Biçimleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL5502 Romantizm Biçimleri 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere Batı edebiyatında Romantik geleneği temsil eden temel eserleri göstererek ve tarihsel, siyasal, felsefi, sosyal, kültürel ve edebi açılardan inceleyerek Romantizmi çeşitli yönlerden çalışmaktır.

Ön Koşullar --
Eş Koşullar --
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yusuf Eradam
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 12:00-14:45 3B 08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri SALI 10:00-11:45 3D 01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar

NB. Not all the texts below will be studied each year.

Edmund Burke, from ‘A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful’

William Blake, selected works

William Wordsworth, selections from Lyrical Ballads (including the ‘Preface’)

Samuel Taylor Coleridge, ‘The Rime of the Ancient Mariner’

Lord Byron, selected poems

John Keats, ‘Lamia’

Percy Bysshe Shelley, ‘The Mask of Anarchy’

Mary Shelley, from Frankenstein

Ralph Waldo Emerson, ‘Self-Reliance

Henry David Thoreau, from Walden

Walt Whitman, ‘Song of Myself’

Edgar Allen Poe, ‘The Poetic Principle’, ‘The Raven’

Charles Baudelaire, from The Salon of 1859 ‘Part IV: The Rule of the Imagination’,; selected poems

Jean-Jacques Rousseau, from Confessions

August Wilhelm von Shlegel, Lectures on Dramatic Art and Literature

J. W. Goethe, from ‘Conversations with Eckermann’, from Faust, and from The Sorrows of Young Werther

Friedrich Hölderlin, selected poems

E. T. A Hoffmann, from The Sandman

Alexander Pushkin, Eugene Onegin

 

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş Anlatım, tartışma, grup çalışması
2. Hafta Romantik Dönem: genel bakış-içerik ve tarih Anlatım, tartışma, grup çalışması
3. Hafta Romantik görüşün çeşitleri Anlatım, tartışma, grup çalışması
4. Hafta Romantizmin temel kavramları Anlatım, tartışma, grup çalışması
5. Hafta Romantizmin devirleri Anlatım, tartışma, grup çalışması
6. Hafta Romantik milliyetçilik Anlatım, tartışma, grup çalışması
7. Hafta Green Romantizm Anlatım, tartışma, grup çalışması
8. Hafta Vize haftası Anlatım, tartışma, grup çalışması
9. Hafta Romantik benliğin çeşitleri Anlatım, tartışma, grup çalışması
10. Hafta Romantik kahramanlar Anlatım, tartışma, grup çalışması
11. Hafta Odes to Joy: ‘Light’ Romanticism Anlatım, tartışma, grup çalışması
12. Hafta Dark Romanticism Anlatım, tartışma, grup çalışması
13. Hafta Gotik romansların çeşitleri Anlatım, tartışma, grup çalışması
14. Hafta Metafizik Romantikler Anlatım, tartışma, grup çalışması
15. Hafta Final Sınavları haftası Anlatım, tartışma, grup çalışması
16. Hafta Final Sınavları haftası Anlatım, tartışma, grup çalışması
17. Hafta Final Sınavları haftası Anlatım, tartışma, grup çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Kısa sınav(lar) 4 24
Staj 70 12
Short response papers 4 24
Final 1 25


ÖÇ-1LO 1. bir akım olarak Romantizmin ne olduğunu ve neoklasik değerlere tepki olarak nasıl ortaya çıktığını öğrenirler,
ÖÇ-2LO 2. Romantik fikirlerin 18.yüzyılın sonunda ve 19.yüzyılın başlarında batı anlayışını nasıl şekillendirdiğini öğrenirler,
ÖÇ-3LO 3. farklı ulusal bağlamlarda Romantizmin temel yazım teknikleri, estetik değerleri, sembolleri, temaları ve özelikleri hakkında bilgi edinirler,
ÖÇ-4LO 4. idealizm, ulusalcılık, özgürlük, bireycilik, kimlik, benlik, hayal, doğa, duygu, sezgi, içsellik, doğaüstücülük, akıl, yücelik, güzel ve gotik gibi Romantik dönemin önemli kavramlarıyla ilgili derin bilgi sahibi olurlar,
ÖÇ-5LO 5. Romantizmin iyimser ve kötümser yönlerini gösteren romanları, hikayeleri şiirleri ve eleştiri yazılarını içeren eserleri okuyabilirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5