Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Romantik Kahraman

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL5501 Romantik Kahraman 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı
Dersin amacı, romantik kahramanı inceleyerek romantizmi edebi ve kültürel bir hareket olarak öğretmektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 12:00 - 14:45 3C-07/09
Görüşme Saatleri ve Yeri Esin Akalın, Ataköy Yerleşkesi, Pazartesi, 15:00 - 16:00 & Perşembe 15:00 -16:00 3D-08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü anlatım, tatışma, eleştiri
Temel Kaynaklar  
J.J. Rousseau, from Confessions
J. W. von Goethe, Faust
Victor Hugo, Hernani
Lord Byron, from Childe Harold and Don Juan
Percy Bysshe Shelley, Prometheus Unbound
Mary Shelley, Frankenstein
Emily Bronte, Wuthering Heights
Diğer Kaynaklar The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge University Press, 1993.

 Companion to Romanticism. Ed. Duncan Wu. Wiley and Blackwell, 1999.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
2. Hafta Fransız İhtilali ve sonucu Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
3. Hafta Yeni kahramanın ortaya çıkışı Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
4. Hafta Romantik kahramanın özellikleri ve türleri Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
5. Hafta Otobiyografi: Rousseau’nun Itirafları Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
6. Hafta Biçim Cinsiyet ve Romantizm Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
7. Hafta Romantik Kahraman: Faust Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
8. Hafta Faust Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
9. Hafta Sahnede Romantik kahraman: Hernani Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
10. Hafta Romantik şair: Byron Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
11. Hafta Mitoloji ve Romantizm: Prometheus Unbound Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
12. Hafta Romantizmin tehlikeleri: Frankenstein Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
13. Hafta Romantik kahramanın çekiciliği: Wuthering Heights Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
14. Hafta Wuthering Heights Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
15. Hafta Tekrar
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 3 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 15
Derse Devam / Katılım 70 0
Final 1 40


ÖÇ-1Tarihsel bağlamda romantik çağı kapsamlı olarak öğrenirler
ÖÇ-2Tarihsel dokusundan bağımsız olarak, romantizm ve romantik kahraman gibi ifadelerin anlamını kavrarlar
ÖÇ-3Romantik kahramanı betimleyen çeşitli metinleri okurlar ve analiz ederler
ÖÇ-4Edebiyatta böylesi bir kahramanın varlığını kavrarlar
ÖÇ-5Neo-Klasizm ve realizm gibi diğer edebi hareketlerle edebi romantizmin benzer ve zıt yönlerini bulabilecek gerekli bilgileri edinirler
ÖÇ-6Modern ve postmodern metinlerde romantizmin kullanımını anlayabilirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6