Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngiliz Romanının Doğuşu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL4502 İngiliz Romanının Doğuşu 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı
Bu ders, İngiltere'de on sekizinci yüzyıldaki sosyo-ekonomik ve kültürel değişimlerin nasıl roman türünün ortaya çıkmasını sağladığını incelemeyi amaçlar. Onsekizinci yüzyıldan seçilen eserler aracılığıyla bu yeni türün çeşitli özelliklerinin yanı sıra kurgu ve roman ile ilgili temel tartışmalar da öğrencilere tanıtılır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Defne Türker Demir
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba 12.00-13.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar Defoe, Daniel. Moll Flanders. London: Penguin Popular Classics, 2008.
Sterne, Laurence. Tristram Shandy. London: Penguin Classics, 2003.
Austen, Jane. Pride and Prejudice.  London: Penguin Popular Classics, 2007.
 
Diğer Kaynaklar Watt, Ian. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding. London: Pimlico, 2000.

 Walter Allen - From The English Novel

Terry Eagleton - The English Novel - An Introduction

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Onsekizinci yüzyıl tarihsel ve toplumsal arka planı, orta sınıf, yayımcılıkta gelişmeler, kadınların eğitimi Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Roman türüne giriş: Yeni bir Tür, bireycilik, otobiyografi ve roman, roman - otobiyografi ilişkisi Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Roman türüne giriş: Gerçekçilik (Realizm), kahvehane kültürü, özel ve kamusal alan ayrışması Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta İlk roman örnekleri: Swift, Richardson & Fielding Grup sunumları ve tartışma
5. Hafta Moll Flanders, mazbut kadınlara uyarılar 18.yy sanatçıları; Colley Cibber Grup sunumları ve tartışma
6. Hafta Moll Flanders, alt ve üst kültür 18.yy sanatçıları; William Hogarth, Joshua Reynolds, Grup sunumları ve tartışma
7. Hafta Moll Flanders, 18.yy sanatçıları; Henry Purcell, David Garrick, Grup sunumları ve tartışma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Tristram Shandy - kadın ve tıp; 18.yy sanatçıları; oyun yazarı olarak Fielding, Laeticia Pilkington Grup sunumları ve tartışma
10. Hafta Tristram Shandy, - 18.yy mı Postmodern mi?; 18.yy sanatçıları; Charlotte Charke Grup sunumları ve tartışma
11. Hafta Tristram Shandy - 18.yy sanatçıları; Thomas Rowlandson, John Cleeland Grup sunumları ve tartışma
12. Hafta Pride and Prejudice - rasyonalite, duyarlılık, zeka kavramları Grup sunumları ve tartışma
13. Hafta Pride and Prejudice - toplumsal eleştiri ve ahlak Grup sunumları ve tartışma
14. Hafta Pride and Prejudice - kadın, evlilik, hukuk, miras Grup sunumları ve tartışma
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Sınıf içi aktivite 7 35
Final 1 25


ÖÇ-1On sekizinci yüzyıl İngiltere'sinin sosyal ve entellektüel arka planının roman türünün gelişimindeki rolü hakkında bilgi edinir.
ÖÇ-2Roman kuramı ile ilgili temel terim ve kavramları tanır ve kullanır.
ÖÇ-3On sekizinci yüzyıl romanındaki çeşitli kurgu ve anlatı biçimlerini tanır.
ÖÇ-4Edebi metinleri biçim ve içerik açısından analiz eder.
ÖÇ-5Metinlerin içerikleri ile yazıldıkları dönemin kültürel bağlamlarını ilişkilendirir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5