Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Aydınlanma Dönemi Edebiyatında Güncel Konular

Aydınlanma Dönemi Edebiyatında Güncel Konular

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL4501 Aydınlanma Dönemi Edebiyatında Güncel Konular 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı
Dersin amacı, Akıl Çağı olarak da bilinen Aydınlanma Çağı’nda, İngiliz Edebiyatı’nın şekillenmesine yardımcı olan ve önemli akımların doğmasına yol açan siyasal, düşünsel ve sosyal faktörleri öğretmektir. Ders, bu döneme ait çeşitli belli konular aracılığıyla tarihsel, toplumsal kültürel ve sanatsal anlam sağlamayı amaçlar.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Esin Akalın
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma13:00 -15:45 5C 04-06
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 13:00-14:45
Öğretim Yöntem ve Teknikleri anlatım, tartışmalar ve sunumlar.
Temel Kaynaklar John Dryden, Alexander's Feast Alexander Pope, Rape of the Lock and Essay on Criticism William Congreve, Way of the World Addison and Steele, The Tatler and The Spectator Samuel Johnson, Rasselas Jonathan Swift, Gulliver's Travels Isaac Bickerstaffe, A Peep into the Seraglio Lady Mary Montagu, The Embassy Letters Jane Austen, Sense and Sensibility
Diğer Kaynaklar John Locke. An Essay Concerning Human Understanding. London. 1690. John Marshall. John Locke, Toleration and early Enlightenment Culture. Cambridge: University Press, 2006
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
2. Hafta Aydınlanma Çağı (1688-1789) Fikirlerin İçerikleri Neo-Klasizm: Akıl Çağı Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
3. Hafta Isaac Newton ve John Locke Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
4. Hafta John Dryden Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
5. Hafta Alexander Pope Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
6. Hafta William Congreve Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
7. Hafta Addison and Steele Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
8. Hafta Mid-Term Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
9. Hafta Samuel Johnson Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
10. Hafta Jonathan Swift Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
11. Hafta Isaac Bickerstaffe and Lady Montagu Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
12. Hafta Mary Wollstonecraft Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
13. Hafta Jane Austen Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
14. Hafta Austen Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Projeler 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1Aydınlanma Çağı ile ilgili ana eğilimleri ve akımları öğrenir ve 18. yüzyıl İngiltere’sindeki başlıca gelişmelerin tarihi ana hatlarını izleyebilirler,
ÖÇ-2çeşitli popüler konuların ortaya çıktığı düşünsel, siyasal, kültürel ve sosyo-tarihsel içerikleri tanımlayabilirler,
ÖÇ-3bu dönemde yazılan türlerin belirleyici özelliklerini anlayıp aralarındaki farkı tanımlayabilirler,
ÖÇ-4bu çağa ait eleştirel terim ve kavramları anlayıp tanımlayabilirler,
ÖÇ-5Aydınlanma Çağı’na özgü çeşitli edebi ve edebi olmayan metinlerin analizi, yorumlanması, tasviri ve derinden okunması ile ilgili eleştirel becerilerini geliştirirler,
ÖÇ-6ders için gerekli olan yazılı ödev ve sunumların planlanması ve hazırlanması becerisini gösterirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6