Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ortaçağ ve Rönesans’ta Aşk

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL3503 Ortaçağ ve Rönesans’ta Aşk 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı
Bu ders, Ortaçağ ve Rönesans yazınında görülen ilahi ve dünyevi aşkın çok sayıda türünü dikkate alarak, öğrencilere çeşitli metinler aracılığıyla yazarların ve okurların kendilerine, Tanrı ile olan ilişkilerine ve evrene olan bakışlarının farklı yollarını gösterecektir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
Temel Kaynaklar -
The Norton Anthology of English Literature
Diğer Kaynaklar -

Helen Cooney, Writing on Love in the English Middle Ages (Palgrave, 2006)

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: Okumayı Sevmek Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
2. Hafta Ortaçağ Dünya Görüşü – caritas (ilahi aşk) ve Büyük Varoluş Zinciri: Boethius’un The Consolations of Philosophy’sinden seçmeler Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
3. Hafta Saray Aşkı ve Feodalizm: Andreas Capellanus’un De Amore’sinden ve Geoffrey Chaucer’ın The Canterbury Tales’inden (‘The Knight’s Tale’) seçmeler Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
4. Hafta Chaucer, Romans ve Saray Aşkı: Geoffrey Chaucer’ın The Canterbury Tales’inden (‘The Knight’s Tale’) seçmeler Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
5. Hafta Dünyevi Amor – ortaçağda aşk, şehvet ve cinsellik: Geoffrey Chaucer’dan seçmeler (‘The Miller’s Tale’) Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
6. Hafta Ortaçağ Mistisizmi ve Tanrı Aşkı: Julian of Norwich’ten seçmeler (Sixteen Revelations of Divine Love) Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
7. Hafta Reform I: Evlilikte Aşk: Martin Luther (Sermons on Marriage), Edmund Spenser (Amoretti) ve John Milton’dan (şiir ve düzyazıları) seçmeler Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
8. Hafta Reform II: Thomas Wyatt, Anne Boleyn ve 8. Henry – Thomas Wyatt, seçilmiş şiirler Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
9. Hafta Hümanizm, amicitia ve Republic of Letters: Montaigne ‘On Friendship’; Francis Bacon ‘On Friendship’ Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
10. Hafta Petrarchism (1) – paradoks aşkı: Sir Philip Sidney, Astrophil and Stella; William Shakespeare, Romeo and Juliet Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
11. Hafta Petrarchism (2) – suçlu aşk: Lady Mary Roth’dan (Pamphilia, To Amphilanthus) ve Shakespeare’in sonelerinden seçmeler Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
12. Hafta Aşk Hastalığı ve Melankoli: Robert Burton, The Anatomy of Melancholy; Shakespeare, Twelft Night Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
13. Hafta Aşk’ın Simyası – John Donne: John Donne’ın şiir ve düzyazılarından seçmeler Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
14. Hafta Carpe diem ve baştan çıkarma sanatı: Andrew Marvell ve Robert Herrick’ten seçmeler Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
15. Hafta Final Sınavları Haftası Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
16. Hafta Final Sınavları Haftası Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
17. Hafta Final Sınavları Haftası Konferans, tartışma, grup çalışması, bireysel proje çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Staj 80 10
Short response paper 2 20
Final 1 25


ÖÇ-1LO 1. Ortaçağ ve erken dönem modern yazarları, metinleri ve fikirlerini önemli ölçüde tanımış olacaklar;
ÖÇ-2LO 2. Ortaçağ ve Rönesans düşünce ve yazınını genel olarak şekillendiren entelektüel, kültürel, toplumsal ve tarihsel koşullar ve aşk kavramına olan yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olacaklar;
ÖÇ-3LO 3. Ortaçağ ve Rönesans kültürüne ve edebiyatına ilişkin ana terimleri ve kavramları tanımlayabilecek ve onları tek tek metinler üzerinde tartışabilecekler;
ÖÇ-4LO 4. Yakın okuma becerilerini ve birçok farklı türde metni açıklama, yorumlama ve inceleme yeteneklerini geliştirmiş olacaklar;
ÖÇ-5LO 5. Kendilerinin ve başkalarının sevgi ve dostluk kavramları hakkında daha eleştirel ve analitik düşünebilir ve tartışabilir duruma gelecekler;
ÖÇ-6LO 6. Metinlere eleştirel yorumlar yazma ve düşüncelerini sözlü olarak ifade etme becerilerini geliştirmiş olacaklar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6