Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Rönesans Tiyatrosu ve Ortaçağ’daki Kökleri

Rönesans Tiyatrosu ve Ortaçağ’daki Kökleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL3502 Rönesans Tiyatrosu ve Ortaçağ’daki Kökleri 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı
Bu dersin amacı İngiltere’de Rönesans dönemi tiyatrosunun ortaçağ kökenlerini erken modern çağın getirdiği değişiklikler ışığında incelemektir. Erken modern çağ metinleri incelenirken, oyunların Ortaçağ eserleri  ile  konu, karakter tiplemeleri ve sahne gelenekleri açısından nasıl örtüştüklerine veya ne denli farklı olduklarına dikkat çekilecektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Defne Türker Demir
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 12.00-15.00
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 15.00-16.00 3D 04/06
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışmalar ve sunumlar.
Temel Kaynaklar
Everyman
Christopher Marlowe - Dr. Faustus

Ben Jonson - The Alchemist

Kyd - The Spanish Tragedy

Webster - The White Devil 


Diğer Kaynaklar

Bevington David, Medieval Drama, Houghton Mifflin. Atlanta, 1975.

Bevington, David. From Mankind To Marlowe: Growth of Structure in the Popular Drama of Tudor England. Cambridge: Harvard UP, 1962.

Fraser, Russell A. and Rabkin, Norman. Ed. The Drama of the English Renaissance I: The Tudor Period. New York: MacMillan, 1976.

-- The Drama of the English Renaissance II: The Stuart Period. New York: MacMillan, 1976.

Kastan, David Scott and Stallybrass, Peter. Staging the Renaissance: Interpretations of Elizabethan and Jacobean Drama. New York: Routledge, 1991.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Medieval Roots of Renaissance Drama Liturgical Plays, Miracle Plays, Mystery Plays, Morality Plays Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
2. Hafta Everyman Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
3. Hafta Everyman İbret Oyunları: Ana kavramlar ve Karakter Tiplemeleri Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
4. Hafta Christoper Marlowe - Dr. Faustus Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
5. Hafta Christoper Marlowe - Dr. Faustus Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
6. Hafta Ben Jonson - The Alchemist Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
7. Hafta Ben Jonson - The Alchemist Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
8. Hafta VİZE Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
9. Hafta Andrew Gurr - The Elizabethan Stage & Acting Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
10. Hafta Tyllyard - The Elizabethan World Picture Tyllyard - 2 Tudor Myths Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
11. Hafta Kyd - The Spanish Tragedy Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
12. Hafta Kyd - The Spanish Tragedy Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
13. Hafta Webster - The White Devil Sözlü Sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
14. Hafta Webster - The White Devil
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final Sınavı Haftası
17. Hafta Final Sınavı Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 3 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 3 15
Derse Devam / Katılım 70 0
Essay 1 0
Final 1 40


ÖÇ-1İngiliz tiyatrosunun Ortaçağ kökenlerinden başlıyarak Rönesans dönemini de içeren gelişimi hakkında bilgi sahibi olurlar.
ÖÇ-2Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinin belirleyici sahne geleneklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
ÖÇ-3Rönesans oyunlarının ortaya çıktığı tarihi ve sosyal ortamlar ve dönemin tiyatrosu ile ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
ÖÇ-4Ortaçağ eserlerinin içeriklerinin, konularının, karakter tiplemelerinin Rönesans tiyatro yazarlarını nasıl etkilediğini farkederler.
ÖÇ-5 Ortaçağ ve Rönesans tiyatrosu arasındaki ilişkiye yoğunlaşarak metinlerin okunmasında, betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
ÖÇ-6Sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması ve hazırlanması süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6