Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Canavardan Hainlere Kötü Karakterler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL3501 Canavardan Hainlere Kötü Karakterler 3/0/0 SA İngilizce 6
Dersin Amacı
Bir kültürün neyi ya da neleri şeytani düşmanı olarak dışladığı o kültürün kendi kimliği hakkında çok şey söyler. Bu dersin amacı bu düşmanın erken Ortaçağ'dan Rönesans'a kadar olan metinlerde canavarlardan zalimlere dönüşen temsilleri vasıtasıyla pagan dünya görüşünden Hristiyan'a ordan da hümanist dünya görüşüne ve kabileden, feodal yapıya oradan da bireyci sosyal yapıya geçişi izlemektir. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşem Seval
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri Ataköy Yerleşkesi Perşembe (09:00-11:45) Oda: 3C 04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 11:00-12:00, Perşembe 15:00-16:00 Ofis 3D-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar Abrams, M.H., ed. The Norton Anthology of English Literature Vol. I. 8th Edn. New York: Norton, 2005.
Diğer Kaynaklar ---
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Beowulf Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Beowulf Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Bayram Tatili Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta Beowulf Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Sir Gawain ve Yeşil Şövalye'den seçmeler Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Chaucer'dan seçmeler Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize haftası
9. Hafta Faerie Queene'den seçmeler Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Dr. Faustus Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta Dr. Faustus Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta Othello Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Othello Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Paradise Lost'dan seçmeler Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta Çalışma haftası
16. Hafta Çalışma haftası
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Derse Devam / Katılım 80 0
sınıf içi aktivite 7 25
Final 1 30


ÖÇ-1Canavar kavramındaki değişikliklerin Ortaçağ'dan Rönesans'a değişen dünya görüşlerini nasıl yansıttığını anlar.
ÖÇ-2Canavar ve zalim kavramları arasındaki farklılığı tanır.
ÖÇ-3Ortaçağ ve Rönesans metinlerini biçim ve içerik açısından inceler.
ÖÇ-4Ortaçağ ve Rönesans edebi stillerinin farklı özelliklerini tanır ve ayırt eder.
ÖÇ-5Metinlerin içerikleri ile yazıldıkları dönemin kültürel bağlamlarını ilişkilendirir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5