Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kadın Yazarlar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0510 Kadın Yazarlar 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu ders kadın yazarlar tarafından yazılmış olan değişik türdeki eserleri incelemeği hedefler. Dersin amacı bu eserler ışığında toplumsal cinsiyetin yarattığı sosyal, kültürel ve siyasal bulgular üzerine eleştirel bir farkındalılık yaratmaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Turan
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 9:00-11:45
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 13:00-15:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışmalar ve sunumlar.
Temel Kaynaklar Bkz. Haftalık ders programı


Diğer Kaynaklar

Bkz. Haftalık ders programı

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
2. Hafta Julian Norwich, The Book of Showings (seçkiler) Margery Kempe, The Book of Margery Kempe (seçkiler) Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
3. Hafta Queen Elizabeth I. “The Doubt of Future Foes” ve diğer yazıları Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
4. Hafta Aphra Behn, Oroonoko (seçkiler) Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
5. Hafta Lady Mary Wortley Montagu, Turkish Embassy Letters (seçkiler) Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
6. Hafta Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
7. Hafta Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper" Kate Chopin, "The Storm" Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
8. Hafta Vize haftası Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
9. Hafta Virginia Woolf, A Room of One’s Own Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
10. Hafta Virginia Woolf, A Room of One’s Own Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
11. Hafta Hanan al-Shayk, The Story of Zahra (seçkiler) Nadine Gordimer, "The Second Sense" ve "Once upon a Time" Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
12. Hafta Margaret Atwood, The Handmaid's Tale (seçkiler) Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
13. Hafta Ders yok (23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı) Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
14. Hafta Brick Lane (Yön. Sarah Gavron) Sunumlar, grup tartışmaları ve ödev
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Kısa sınav(lar) 5 15
Derse Devam / Katılım 14 10
Final 1 40


ÖÇ-1Kadın yazarların anlatısında işlenen toplumsal cinsiyet ve kimlik konularına karşı bir farkındalılık kazandıklarını gösterirler.
ÖÇ-2Kadınlar tarafından yazılan eserlerin entellektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamlarını tanımlarlar.
ÖÇ-3Kadın yazarların üzerinde çalıştıkları değişik türleri, tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
ÖÇ-4Aynı edebi gelenek ve tür üzerinde çalışan kadın ve erkek yazarların görüşlerini karşılaştırıp değerlendiriler.
ÖÇ-5Toplum tarafından kadınlara dayatılan kısıtlamalara odaklanarak, kadın yazarların eserlerinin okunmasında, betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel becerilerini ortaya koyarlar.
ÖÇ-6Sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6