Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Üstkurmaca Metinleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0509 Üstkurmaca Metinleri 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu ders, üstkurmaca (metafiction) adlı anlatı tarzını inceler. Bu tarzın daha eski örneklerinden, güncel metinlerdeki kullanımına uzanan bir seçki ile metinlerin nasıl kendi kurgusallıklarını ön plana çıkarttıklarını, yazarlarının otoritesini sorguladıklarını, kurmaca ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırdıklarını, dilin gerçekliği yansıtma becerisini sorguladıklarını ve anlatının kurmaca olduğunu vurguladıklarını irdeler.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşem Seval
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri ---
Görüşme Saatleri ve Yeri ---
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar Cervantes, Don Quixote
Borges, “Pierre Menard, Author of the Quixote”
Vonnegut, Slaughterhouse Five
Calvino, If on a Winter’s Night a Traveller
Diğer Kaynaklar Parla, Jale. Don Kişot’tan Bugüne Roman. 10. basım. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.
Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and Practice of Self Conscious Fiction. London: Routledge, 1984.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Metafiction’dan seçkiler Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Don Quixote’den seçkiler Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Don Quixote’den seçkiler Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta Borges, “Pierre Menard, Author of the Quixote” Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Slaughterhouse Five Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Slaughterhouse Five Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Slaughterhouse Five Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta If on a Winter’s Night a Traveller Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta If on a Winter’s Night a Traveller Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta If on a Winter’s Night a Traveller Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Meta-Tiyatro: İngiliz Rönesans tiyatrosundan örnekler, Six Characters in Search of an Author oyunundan sahne(ler) Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Sinemada üstkurmaca: Adaptation veya A Cock and Bull Story Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 50
Derse Devam / Katılım 80 10
Final 1 25


ÖÇ-1Kendi oluşum ve anlatım süreçlerine odaklanan edebi metinleri yorumlar.
ÖÇ-2Lineer olmayan anlatıları biçim ve içerik açısından analiz eder.
ÖÇ-3Anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkına varır.
ÖÇ-4Üstkurmacada kullanılan kendine dönüşlü teknikleri tanır ve yorumlar.
ÖÇ-5Üstkurmaca hakkında edindiği bilgileri farklı medyalara uyarlar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5