Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Öz Yaşam Öyküleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0507 Öz Yaşam Öyküleri 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencileri Batılı yazarların farklı benlikler (hem kendilerine hem de diğerlerine ait) keşfettiği ve kurguladığı çeşitli edebi türler ([oto]biyografiler, itirafçı yazın, günlükler ve mektuplar) ile tanıştıracaktır. Öğrencileri ‘benlik’in ne anlama geldiği  ve benliklerini şekillendirmede dili bir araç olarak nasıl kullandıkları üzerine düşünmeye teşvik edecektir. Benliklerini irdelemede ve sunmada yazıyı daha etkin bir araç olarak kullanmalarına olanak tanıyacaktır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Konferans, tartışma, proje yazma
Temel Kaynaklar

St. Augustine, Confessions (OUP, 2009)

Petrarch, The Secret (Bedford/St. Martin’s, 2003)

Jean-Jacques Rousseau, Confessions (Oxford World’s Classics, 2009)

John Keats, Selected Letters (Oxford World’s Classics, 2009)

Virginia Woolf, Letters (Mariner, 1981)

Samuel Pepys, Diaries (Modern Library, 2003)

Anais Nin, Diaries (1931-37)

Alan Bennett, Writing Home (Faber, 1994)

Gertrude Stein, Three Lives (1909)

Sylvia Plath, The Bell Jar (Faber, 1963)

Sylvia Plath, Ariel (Faber, 1965)

Ted Hughes, Birthday Letters (Faber, 1998)

Vladimir Nabokov, Speak, Memory (Penguin, 1999 [1951])

Diğer Kaynaklar

Linda Anderson, Autobiography (Routledge, 2000)

Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of Modern Identity (Harvard UP, 1989)

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: (Oto)Biyografi ve Benlik Sorunu Konferans, tartışma, grup çalışması
2. Hafta Batılı Benliğin Kökeni: St. Augustine, Confessions Konferans, tartışma, grup çalışması
3. Hafta Secretum ve the Canzoniere’den Petrarch Konferans, tartışma, grup çalışması
4. Hafta Yüce Benlik/Ben: Jean-Jacques Rousseau, Confessions Konferans, tartışma, grup çalışması
5. Hafta Öznelerarasılık ve yazı: Keats, Woolf Konferans, tartışma, grup çalışması
6. Hafta Günlüğü Cinsiyetlendirmek: Samuel Pepys, Anaïs Nin, Alan Bennett Konferans, tartışma, grup çalışması
7. Hafta Deneysel Benlikler: Gertrude Stein, Three Lives Konferans, tartışma, grup çalışması
8. Hafta Deneysel Benlikler: Gertrude Stein, Three Lives Konferans, tartışma, grup çalışması
9. Hafta Sylvia Plath, The Bell Jar Konferans, tartışma, grup çalışması
10. Hafta Sylvia Plath, The Bell Jar Konferans, tartışma, grup çalışması
11. Hafta Sylvia Plath (Ariel’den) ve Ted Hughes, ‘Last Letter’ Konferans, tartışma, grup çalışması
12. Hafta Vladimir Nabokov, Speak, Memory Konferans, tartışma, grup çalışması
13. Hafta Vladimir Nabokov, Speak, Memory Konferans, tartışma, grup çalışması
14. Hafta Vladimir Nabokov, Speak, Memory Konferans, tartışma, grup çalışması
15. Hafta Final Sınavları Haftası Konferans, tartışma, grup çalışması
16. Hafta Final Sınavları Haftası Konferans, tartışma, grup çalışması
17. Hafta Final Sınavları Haftası Konferans, tartışma, grup çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 20
Derse Devam / Katılım 80 10
Selk Writing Portfolio 1 35
Final 1 20


ÖÇ-1LO 1. Dil yoluyla gerçekleştirilen benlik tasarımının karmaşıklığı ve olabilirliği ile yaşamlarımızı nasıl anlatılaştırdığımız üzerine farkındalık sahibi olacaklar;
ÖÇ-2LO 2. Uzun bir tarihsel dönemi kapsayan ve çeşitli türler ve biçimlerde biyografik ve otobiyografik metinler üzerinde çalışmış olacaklar;
ÖÇ-3LO 3. Benlik duygusunun şekillendirilmesinde dilin; özellikle de betimsel ve retorik mecazların oynadığı role karşı duyarlı olacaklar;
ÖÇ-4LO 4. Kendi yazılarında da benlik duygusunu ifade etme ve keşfetmede yeterli duruma gelecekler;
ÖÇ-5LO 5. Hem kendilerinin hem de başkalarının ‘kendilik’leri hakkında daha karmaşık ve dönüşlü bir bilinç geliştirmiş olacaklar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5