Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Gotik Gelenek

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0506 Gotik Gelenek 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, Aydınlanmanın akılcılığına bir tepki olarak ortaya çıkan Gotik edebiyatı, başlangıcından bugüne kadar süre gelen popülaritesine bağlı olarak öğretmektir.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Defne Türker Demir
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 09.00-12.00 3C 13/15
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Defne Türker Demir Perşembe 13.00 3D/08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Anlatım, tartışma, grup çalışması ve proje
Temel Kaynaklar

La Belle Dame Sans Mercy - Keats, 

Lamia - Keats, 

Manfred - Byron

Leslie Fiedler, Love and Death in the American Novel

Sven Lindqvist - “Exterminate All the Brutes”

Sigmund Freud - the uncany or Unheimlich

Fear in the Middle Ages - Samuel Sadaune 

The Pit and the Pendulum - Edgar Allan Poe

Toby Greene - Inquisition

The History of Torture - George Ryley Scott

Dracula- Bram Stoker

The Ultimate Dracula - Anne Rice, Dan Simmons, Ed Gordon - 1991

Shadow of the Vampire - Elias Merhige et al., 2000 

The Wife’s Story - Ursula Le Guin

The Book of Werewolves - Sabine Baring-Gould

Bram Stoker’s Dracula - by Can Abanazır

Pride & Prejudice & the Zombies - Seth Grahame-Smith

Crusades through Arab Eyes - Amin Maalouf

Tucker - The Great Starvation Experiment

The Book of Witches - Katherine Howe 

Interview with the Vampire - Anne Rice, 1976

 

 
Diğer Kaynaklar

How Tasty was my Little Frenchman

Cannibalist Manifesto,

 

Pride & Prejudice & the Zombies - Burr Steers - 2016

Interview with the Vampire - Neil Jordan, 1994

 Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş: ‘Gotik’ edebiyat nedir? Gotik edebiyatın öncüleri, Romantizm ve Gotik ilişkisi Anlatım, tartışma, grup çalışması
2. Hafta La Belle Dame Sans Mercy - Keats, Lamia - Keats, Manfred - Byron, canavar dişiler: La Llorona, Succubi, Lilith Anlatım, tartışma, grup çalışması
3. Hafta Gotik ve Amerikan Edebiyatı- Fiedler, Bilinmeyen ve Korku -Lindqvist, Sigmund Freud - Unheimlich Anlatım, tartışma, grup çalışması
4. Hafta Öncüler: Walpole, Radcliffe ve Lewis Fear in the Middle Ages - Samuel Sadaune Anlatım, tartışma, grup çalışması
5. Hafta The Pit and the Pendulum - Edgar Allan Poe The History of Torture - George Ryley Scott Anlatım, tartışma, grup çalışması
6. Hafta Dracula- Bram Stoker Toby Greene - Inquisition Anlatım, tartışma, grup çalışması
7. Hafta Dracula- Bram Stoker çağdaş popüler kültürde vampir motifi Anlatım, tartışma, grup çalışması
8. Hafta Vize haftası Anlatım, tartışma, grup çalışması
9. Hafta The Ultimate Dracula - Anne Rice, Dan Simmons, Ed Gordon - 1991 Shadow of the Vampire - Elias Merhige et al., 2000 Anlatım, tartışma, grup çalışması
10. Hafta The Wife’s Story - Ursula Le Guin The Book of Werewolves - Sabine Baring-Gould Anlatım, tartışma, grup çalışması
11. Hafta Pride&Prejudice& the Zombies - Seth Grahame-Smith Pride & Prejudice & the Zombies - Burr Steers - 2016 Anlatım, tartışma, grup çalışması
12. Hafta Crusades through Arab Eyes - Amin Maalouf Tucker - The Great Starvation Experiment Anlatım, tartışma, grup çalışması
13. Hafta From The Book of Witches - Katherine Howe Salem cadı avı tutanakları Anlatım, tartışma, grup çalışması
14. Hafta Interview with the Vampire - Anne Rice, 1976 Interview with the Vampire - Neil Jordan, 1994 Anlatım, tartışma, grup çalışması
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 15
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1LO 1. Gotiklerin temel özelliklerini ve tarihini iyi bir şekilde kavrayabilirler,
ÖÇ-2LO 2. 18.yüzyılın ortasından günümüze kadar gelen Gotiklere ait metinleri ve bu metinlerin nasıl yorumlandığını öğrenirler,
ÖÇ-3LO 3. Gotiklerle ilgili kavramları ve anahtar terimleri öğrenip tanımlayabilir ve uygulayabilirler,
ÖÇ-4LO 4. Gotik yazınının ortaya çıktığı çeşitli sosyal ve tarihi kavramlarla ilgili bilgileri edinirler ve bu bilgiyi bireysel metinlerde bağdaştırabilirler,
ÖÇ-5LO 5. edebi metinleri açıklayabilme ve yorumlayabilme ile ilgili eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5