Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Amerikan Tiyatrosu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0505 Amerikan Tiyatrosu 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Amerikan tiyatrosunun temsilcileri tarafından yazılan önemli eserleri inceleyerek Amerikan tema ve konularını sunmaktır. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yusuf Eradam
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri SALI 13:00-15:45 1B (02)
Görüşme Saatleri ve Yeri SALI 10:00-11:45 3D 01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar

Eugene O’Neill, A Long Day’s Journey into Night

Lorrain Hansberry, A Raisin in the Sun

Arthur Miller, Death of a Salesman

Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire

Edward Albee, Who’s Afraid of Virginia Woolf?

Sam Shepard, True West

Lillian Helman, The Children’s Hour

Amiri Baraka, Dutchman

Diğer Kaynaklar Harold Bloom. Modern American Drama. Chelsea House Publishers, 2005.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
2. Hafta Küçük kasaba değerleri: The Children’s Hour Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
3. Hafta The Children’s Hour (Film) Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
4. Hafta Amerikan Rüyaları: Death of a Salesman Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
5. Hafta Death of a Salesman Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
6. Hafta Streetcar Named Desire Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
7. Hafta Streetcar named Desire Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
8. Hafta Aile: Long Day’s Journey Into Night Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
9. Hafta Long Day’s Journey Into Night Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
10. Hafta Long Day’s Journey Into Night (Film) Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
11. Hafta Who’s Afraid of Virginia Woolf? Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
12. Hafta Who’s Afraid of Virginia Woolf? Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
13. Hafta Who’s Afraid of Virginia Woolf? (Film) Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
14. Hafta Irk: Dutchman Okuma, eleştiri, sözlü sunum, grup çalışması
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 10
Derse Devam / Katılım 70 10
Sınıf içi çalışmalar 5 50
Final 1 20


ÖÇ-1Amerikan kültürünü tanırlar ve kapsamlı olarak öğrenirler,
ÖÇ-2Özellikle Amerikan temaları ve drama ile ilgili alanları hakkında bilgilenirler
ÖÇ-3Başlıca drama terimlerini ve tekniklerini öğrenirler ve tanımlarlar
ÖÇ-4Drama metinlerini kapsamlı okuyarak yorumlamak ve analiz etmek için eleştirel beceriler edinirler
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4