Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Modern ve Çağdaş Şiir

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0504 Modern ve Çağdaş Şiir 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
 Dersin amacı öğrencilere 20. yüzyıl İngiliz Edebiyatindaki çeşitli şiir denemelerini ve akımlarını tanıtmak  
 
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Yusuf Eradam
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 12:00-14:45 3C 08-10
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Yusuf Eradam Çarşamba 13:30-15:30 3D 01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  - Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
Temel Kaynaklar

Keith Tuma (ed.) Anthology of Twentieth-Century British and Irish Poetry (OUP, 2001)
Michael Schmidt (ed.), The Harvill Book of Twentieth-Century Poetry in English (London, 2000)


Diğer Kaynaklar Jon Cook (ed), Poetry in Theory (Blackwell, 2004) 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: Dersin içeriğini tanıtmak ve 20. yüzyıl İngiliz Edebiyatıyla ilgili bağlamsal bilgi vermek Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
2. Hafta Sembolizm: Yeats, ‘The Symbolism of Poetry’; Mallarme Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
3. Hafta Imgecilik ve fütürizm: Ezra Pound, H. D. ve Mina Loy Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
4. Hafta Modernizm (1): Pound ve Eliot Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
5. Hafta Modernizm (2): W.C. Williams ve Wallace Stevens Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
6. Hafta Modern Epik: Pound, Williams, Zukovsky Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
7. Hafta Harlem Rönesansı:Langston Hughes, Countee Cullen, Claude McKay Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
8. Hafta Beat Poetry: Allan Ginsberg, Gregory Corso, Gary Snyder Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
9. Hafta Akımlar:Philip Larkin, Elizabeth Jennings and Thom Gunn Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
10. Hafta Projektif şiir:Charles Olson and the Black Mountain poets (Robert Creeley, Denise Levertov) Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
11. Hafta Itiraf şiirleri Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
12. Hafta Ingiliz şiiri Uyanış:J. H. Prynne and Denise Riley Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
13. Hafta Sömürgecilik sonrası: Les Murray, Grace Nichols, Jackie Kay Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
14. Hafta Iskoçya ve Irlanda:Seamus Heaney and Edwin Morgan Konu anlatımı, tartışma ve grup çalışması
15. Hafta Final sınav haftası
16. Hafta Final sınav haftası
17. Hafta Final sınav haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
ödev 2 60
Final 1 25


ÖÇ-120. yüzyıl ‘Anglophone’ şiirlerini, temel akımlarını, düşüncelerini ve şairlerini geniş perspektifle ele almak
ÖÇ-2Dönemi düşünce, kültürel ve sosyo-tarihsel açıdan tanımlamak ve üzerine tartışmak ve modern şiir döneminde gerçekleştirilen bireysel edebiyat çalışmalarını bu bağlamlar ışığında değerlendirmek
ÖÇ-3Okuma, tanımlama, yorumlama ve analiz yapma yöntemlerini kullanarak günümüz şairlerinin kullandığı dil ve şiirsel yapıları göstermek
ÖÇ-4Günümüz şairlerinin denemeleriyle ilgili temel kelimeler ve kavramları anlamak ve kullanmak
ÖÇ-5Bir çok günümüz şairlerinin şiirlerini analiz ederek kişisel düşünceler geliştirmek ve eleştirel bir bakış açısına sahip olmak
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5