Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Modern ve Çağdaş Tiyatro

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0503 Modern ve Çağdaş Tiyatro 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Ibsen’den başlayarak günümüze kadar uzanan dönemde yazılmış olan oyunları tiyatro ve toplum ilişkisi üzerine yoğunlaşarak incelemektir. Eserlerin yazılmış olduğu dönemlerdeki estetik anlayışı ve izleyici tepkisi de gözönüne alınarak tiyatronun sosyal ve siyasal açıdan farkındalık yaratmadaki rolünü öne çıkarmak hedeflenir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Esin Akalın
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 12:00 - 14:45 3C-08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Esin Akalın, Ataköy Yerleşkesi, Pazartesi, 15:00 - 16:00 & Perşembe 15:00-16:00 3D-08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma ve sunumlar.
Temel Kaynaklar

Henrik Ibsen, Hedda Gabler

Anton Chekov, Three Sisters

Bernard Shaw, Pygmalion

Bertold Brecht, Mother Courage

Samuel Beckett, Waiting For Godot

Caryl Churchill, Top Girls

Diğer Kaynaklar

Styan J.L. Modern Drama in Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 1981

Bentley, Eric, The Theory of The Modern Stage, New York, 1968.

Wothern, William B. "Approaching the Epic Theatre" and "Casebook on Brecht." Modern Drama: Plays, Criticism, Theory. San Diego, CA: Harcourt, 1995, pp. 736-737 and 392-420.

Esslin, Martin The Theatre of the Absurd, Anchor Books, New York, 1961.

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Sunum, tartışma ve yazılı ödev
2. Hafta Modern dramanın başlangıcı, gerçekçilik akımının ustaları Sunum, tartışma ve yazılı ödev
3. Hafta Henrik Ibsen, Hedda Gabbler Sunum, tartışma ve yazılı ödev
4. Hafta Hedda Gabbler Sunum, tartışma ve yazılı ödev
5. Hafta Anton Chekov, Three Sisters Sunum, tartışma ve yazılı ödev
6. Hafta Three Sisters Sunum, tartışma ve yazılı ödev
7. Hafta Bernard Shaw, Pygmalion Sunum, tartışma ve yazılı ödev
8. Hafta Pygmalion Sunum, tartışma ve yazılı ödev
9. Hafta Gerçekçilik Dışı: Epik Tiyatro Bertolt Brecht, Mother Courage Sunum, tartışma ve yazılı ödev
10. Hafta Mother Courage Sunum, tartışma ve yazılı ödev
11. Hafta Gerçekçilik Dışı: Uyumsuz Tiyatro Samuel Beckett, Waiting For Godot Sunum, tartışma ve yazılı ödev
12. Hafta Waiting For Godot Sunum, tartışma ve yazılı ödev
13. Hafta Modern’den Postmodern’e: Caryl Churchill, Top Girls Sunum, tartışma ve yazılı ödev
14. Hafta Top Girls Sunum, tartışma ve yazılı ödev
15. Hafta Değerlendirme
16. Hafta Final Sınavı Haftası
17. Hafta Final Sınavı Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 3 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 15
Derse Devam / Katılım 70 0
Final 1 40


ÖÇ-1Modern çağ ile ilişkin temel eğilim ve akımlar ve yirminci yüzyıl tiyatrosundan önce oluşan önemli gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar.
ÖÇ-2Tiyatro eserlerinin ortaya çıktığı dönemlerdeki entellektüel, siyasal, kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
ÖÇ-3Modern ve çağdaş tiyatro yazarları tarafından yazılan eserlerin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
ÖÇ-4Modern ve çağdaş tiyatro ile ilişkin terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
ÖÇ-5Metin, performans ve toplum kavramları arasında ilişki kurarak eserlerin okunmasında, betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
ÖÇ-6Sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlaması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6