Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Mitoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0502 Mitoloji 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı

Bu dersin amacı batı edebiyatı geleneğinin temelini oluşturan klasik mitleri incelemektir.  Öğrencilere Mezopotamya, Eski Yunan ve Roma medeniyetlerindeki mitlerin değişik boyutlarıyla (kozmik mitler, tanrı/tanrıçalar, kahramanlık mitleri gibi) tanışmalarını sağlar.  Homer, Virgil ve Ovid gibi ünlü ozanların eserlerini ana tema, anlatım teknikleri ve yazı dili alanlarında yoğunlaşarak incelemeği hedefler.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri --
Görüşme Saatleri ve Yeri --
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma, sunum.
Temel Kaynaklar

Epic of Gilgamesh

Homer, The Iliad      

Homer, The Odyssey

Virgil, The Aeneid

Ovid, Metamorhoses

Diğer Kaynaklar

Leeming, David Adams. The World of Myth. New York: Oxford U Press, 1990.

Graves, Robert. The Greek Myths. Baltimore, 1955.

Hamilton, Edith. Mythology. Newyork, 1953.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanımı Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
2. Hafta The Epic of Gilgamesh Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
3. Hafta The Epic of Gilgamesh Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
4. Hafta Homer, The Iliad Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
5. Hafta Iliad Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
6. Hafta Iliad Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
7. Hafta Odyssey Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
8. Hafta Odyssey Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
9. Hafta Odyssey Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
10. Hafta Virgil, The Aeneid Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
11. Hafta The Aeneid Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
12. Hafta Ovid, Metamorphoses Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
13. Hafta Metamorphoses Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
14. Hafta Metamorphoses Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar ve yazılı ödev
15. Hafta Değerlendirme
16. Hafta Final Sınavı haftası
17. Hafta Final Sınavı haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10


ÖÇ-1Destan geleneği kapsamında eski kültürlerde kahramanlık anlayışı ve tanrıların insanlık alemiyle olan ilişkisi üzerine edindiği bilgiyi gösterirler.
ÖÇ-2Temel mitlerin oluşmasını neden olan kültürel, sosyal ve tarihi ortamları tanımlarlar.
ÖÇ-3Mezopotamya, eski Yunan ve Roman kültürlerindeki inanç sistemleri ve gelenekleri tanımlar, aralarındaki belirgin farklılıkları kavrar ve değerlendirirler.
ÖÇ-4Eski kültür geleneklerine ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
ÖÇ-5Değişik türde klasik öykülerin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
ÖÇ-6Sunumların, yazılı ödev ve projelerin tanımlanması ve hazırlanması süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6