Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Edebiyat ve Sinema

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0501 Edebiyat ve Sinema 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı
Dersin amacı, uyarlamayı, sürekli ilgi çekmesinin nedenlerini ve sonuçlarını araştırmaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yusuf Eradam
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri PAZARTESİ12:00-14:45 3B 08-10
Görüşme Saatleri ve Yeri SALI 10:00-11:45 3D 01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü anlatım, tartışma, film gösterimleri
Temel Kaynaklar

Joseph Conrad, The Secret Agent

Herman Melville, Billy Budd

Yaşar Kemal, Yılanı Öldürseler

Diğer Kaynaklar  Robert Stam and Alessandra Raegno (Eds.) Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation.

Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation.

Brian McFarlane, Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş Okuma, tartışma, film izleme
2. Hafta Sözlü ve görsel temsil Okuma, tartışma, film izleme
3. Hafta Uyarlama kuramları ve yöntemleri Okuma, tartışma, film izleme
4. Hafta The Secret Agent adlı romanın metin çalışması Okuma, tartışma, film izleme
5. Hafta The Secret Agent adlı romanın metin çalışması Okuma, tartışma, film izleme
6. Hafta The Secret Agent adlı romanın metin çalışması Okuma, tartışma, film izleme
7. Hafta The Secret Agent (film) Okuma, tartışma, film izleme
8. Hafta Billy Budd adlı öykünün metin çalışması Okuma, tartışma, film izleme
9. Hafta Billy Budd adlı öykünün metin çalışması Okuma, tartışma, film izleme
10. Hafta Billy Budd (Film) Okuma, tartışma, film izleme
11. Hafta Yılanı Öldürseler adlı romanın metin çalışması Okuma, tartışma, film izleme
12. Hafta Yılanı Öldürseler adlı romanın metin çalışması Okuma, tartışma, film izleme
13. Hafta Yılanı Öldürseler (Film) Okuma, tartışma, film izleme
14. Hafta Dönem Değerlendirmesi
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 70 20
Sınıf içi çalışmalar 5 50
Final 1 20


ÖÇ-1Hem edebiyattaki hem de filmdeki sanatsal seçimlerin sosyal bölünmeleri, ideolojileri ve gücü ilgilendiren sosyal konularla ilişkisini kavrarlar.
ÖÇ-2Uyarlamanın farklı teorilerini öğrenirler
ÖÇ-3Romanları ve sinemadaki uyarlamalarını karşılaştırırlar
ÖÇ-4Anlatımın ve gösterimin tekniklerini öğrenirler ve tanımlarlar
ÖÇ-5Film anlatısı ile öykü anlatısını karşılaştırırlar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5