Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Klasik Trajedi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL0500 Klasik Trajedi 3/0/0 SA İngilizce 5
Dersin Amacı

Dersin amacı, dönemin Aeschylus, Sophocles ve Euripides gibi başlıca oyun yazarları tarafından yazılan metinlerini inceleyerek Yunan tiyatro ve dramasının yapısını ve önemini kavratmaktır. Ders, Yunan tiyatrosunun başlangıcı ve gelişimi hakkında bilgilendirmeyi ve klasik tragedyanın teması, karakterleri ve yapısı ile ilgili anlam sağlamayı hedeflemektedir.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşem Seval
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 13:00-15:45 3B 07-09
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 10:00-11:00 Ofis: 3D-10 Perşembe 15:00-16:00 Ofis: 3D-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar

 

Aeschylus. The Oresteian Trilogy: Agamemnon, The Choephori, The Eumenides. Trans. 
                Philip Vellacott. London: Penguin, 1969.
Euripides. The Bachae and Other Plays. Trans. Philip Vellacott. London: Penguin, 1973.
Sophocles. The Three Theban Plays: Antigone, Oedipus the King, Oedipus at Colonus. Trans. 
                Robert Fagles. London:Penguin, 1984.
Diğer Kaynaklar Vernant, Jean-Pierre, Pierre Vidal-Naquet.  Myth and Tragedy in Ancient Greece.Trans. Janet Llyod. New York: Zone Books, 1990.

A Companion to Greek Tragedy. Ed. Justina Gregory, London: Blackwell, 2006.            

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Trajediye giriş Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Temel kavramlar: Sophocles, Oedipus the King Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Sophocles, Antigone Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Sophocles, Antigone Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta Sophocles, Antigone Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Aeschylus, Agamemnon Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Aeschylus, Agamemnon Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize haftası
9. Hafta Aeschylus, Agamemnon Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Aeschylus, The Eumenides Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta Aeschylus, The Eumenides Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta Euripides, The Bacchae Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Euripides, The Bacchae Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Euripides, The Bacchae
15. Hafta Final sınavları haftası
16. Hafta Final sınavları haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 40


ÖÇ-1trajik drama alanında klasik Atina’nın tanınmasıyla birlikte kültürel tarihi öğrenir,
ÖÇ-2klasik metinlerin ortaya çıktığı dini, kültürel, mitolojik ve sosyo kültürel içeriği tanımlayabilir,
ÖÇ-3klasik drama yazarları tarafından yazılan oyunların başlıca özelliklerini öğrenip aralarında ayırt edebilir,
ÖÇ-4klasik drama ile ilgili kavramları ve eleştirel terimleri tanımlayıp öğrenir,
ÖÇ-5metin, performans ve toplum arasındaki konu ilişkilerine odaklanarak drama metinlerinin analizinde, yorumlanmasında, tanımlamasında ve derinden okunmasında eleştirel becerilerini geliştirir,
ÖÇ-6ders için gerekli olan yazılı ödev ve sunumların planlanması ve hazırlanmasında beceri gösterir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6