Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Edebiyatta ve Sinemada Anlatı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL8003 8 Edebiyatta ve Sinemada Anlatı 3/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı
Anlatıbilimin temel kavramlarını ve uygulamalarını seçilen roman ve film incelemeleri aracılığıyla öğretmek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 12:00-14:45 2B 03-05
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Yusuf Eradam Çarşamba 13:30-15:30 3D 01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma, film izleme.
Temel Kaynaklar E. M. Forster, A Passage to India (And the film version)
Virginia Woolf, Between the Acts
Citizen Kane
Adams Aebler (Film)
Memento (Film)
Diğer Kaynaklar “The elements of film” from Elements of Literature.
Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film
Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative.
Jacob Lothe. Narrative in Fiction and Film: An Introduction
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Konuya giriş Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
2. Hafta Sinema dili Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
3. Hafta Anlatıcı olarak kamera Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
4. Hafta Kameranın varlığı ve yokluğu, kamera hareketleri Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
5. Hafta Film anlatısının öğeleri Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
6. Hafta Çekim Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
7. Hafta Sahne, sekans Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
8. Hafta Geleneksel anlatı Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
9. Hafta Klasik Film Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
10. Hafta Modernist anlatı Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
11. Hafta Modernist film Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
12. Hafta Postmodern anlatı Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
13. Hafta Sinemada anlatı krizi Aktif katılım, ev ödevi, sınıf içi ödevler.
14. Hafta Tekrar
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final Sınavı Haftası
17. Hafta Final Sınavı Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Kısa sınav(lar) 5 30
Derse Devam / Katılım 70 10
Sınıf içi çalışmalar 5 30
Final 1 20


ÖÇ-1Film dilini öğrenir.
ÖÇ-2Edebi anlatı ile film anlatısının benzer ve farklı yönlerini kavrar.
ÖÇ-3Temel anlatıbilim kavramlarını öğrenir.
ÖÇ-4Anlatıbilim ışığında metin okuyup inceleme uygulamaları yapar.
ÖÇ-5Dilsel ve sinemasal temsilin güçlü ve zayıf yanlarını keşfeder.
ÖÇ-6Dilsel ve görsel anlatımları birbirine çevirme uygulamaları yapar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6