Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Postmodern Edebiyat

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL8001 8 Postmodern Edebiyat 3/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı
Bu ders çağdaş metinler aracılığıyla postmodernizm kavramını öğrencilere tanıtmayı amaçlar. Seçilen roman, tiyatro oyunu ve şiirlerde postmodern temalar ve yazım stratejileri incelenir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Defne Türker Demir
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Thursday 15.00-18.00 B15
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Defne Türker Demir Thursday 19.00 3D/08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma, öğrenci sunumları
Temel Kaynaklar

Edward Bond - Lear

Peter Ackroyd - The Fall of Troy

John Barth – Night Sea Journey 

Charles Olson - The Kingfishers

Thomas Pyncheon – Crying of Lot 49 

Kurt Vonnegut – Slaughterhouse 5

Margaret Atwood Handmaid’s Tale 

Don Delillo - White Noise

Paul Auster NY Trilogy Book3 - Locked Room

Douglas Adams - The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 

Dan Simmons All Dracula's Children vs Kevin J. Anderson - Much at Stake

Douglas Coupland – Generation X  

Donald Barthelme -  The Dolt

Chuck Palahniuk – Fight Club


 
Diğer Kaynaklar

Linda Hutcheon - from Postmodernism 

Brian McHale - from Postmodernist Fiction

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: Postmodernizm nedir? Ontoloji, epistemoloji, Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Linda Hutcheon - from Postmodernism Sebep-Sonuç ilişkisinin çöküşü Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Brian McHale - from Postmodernist Fiction Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Edward Bond - Lear Post-modern yöntem olarak yeniden anlatım Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta Edward Bond - Lear uyarlama, parodi, pastiş Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Peter Ackroyd - The Fall of Troy Metinlerarasılık Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Peter Ackroyd - The Fall of Troy Tarihin tekrar yazımı Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Spike Jonze, 1999 - Being John Malkovich Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Öğrenci Sunumları: John Barth – Night Sea Journey Charles Olson - The Kingfishers Performance as art form, happening, Pop Art Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta Öğrenci Sunumları: Thomas Pyncheon – Crying of Lot 49 Kurt Vonnegut – Slaughterhouse 5 The Beats, rhythm & lyric, poetry readings, Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta Öğrenci Sunumları: Margaret Atwood Handmaid’s Tale Don Delillo White Noise Postmodern architecture Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Öğrenci Sunumları: Paul Auster NY Trilogy Book3 - Locked Room Douglas Adams - The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy Dan Simmons All Dracula’s Children vs Kevin J. Anderson - Much at Stake Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Öğrenci Sunumları: Douglas Coupland – Generation X Donald Barthelme -  The Dolt Chuck Palahniuk – Fight Club Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 35


ÖÇ-1Postmodernite ve postmodernizm arasındaki farkı ayırt eder.
ÖÇ-2Postmodernizme özgü tema ve sorunları tanır.
ÖÇ-3Elde ettikleri bilgiyi bir dizi postmodern metinin okuma ve analizinde kullanır.
ÖÇ-4Anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkına varır.
ÖÇ-5Yazın kuramı ile ilgili ön bilgilerini postmodern metinlerde kullanılan tema ve fikirlerin incelenmesinde kullanır.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5