Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Uygulamalı Kuram

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL7003 7 Uygulamalı Kuram 3/0/0 Z İngilizce 8
Dersin Amacı
Farklı açılardan tek bir metin ve tek bir açıdan birçok farklı metin okuyarak eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmek. Ders aynı zamanda kuramların uygulanmasını içerir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşem Seval
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba (13:00-15:45) Ataköy Yerleşkesi 3B 03-05
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 11:00-12:00, Perşembe 15:00-16:00 Ofis 3D-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma, sunum.
Temel Kaynaklar Shakespeare, Hamlet (Folger Edition)

Tom Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern Are Dead
Diğer Kaynaklar Peter Barry, Beginning Theory
Raman Selden, Practicing Literary Theory and Reading Literature. 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Konuya giriş Metin okuma, tartışma.
2. Hafta Hamlet (Act I, scene 1- Act II, scene 2) Metin okuma, tartışma.
3. Hafta Hamlet (Act III, scene 1- Act IV, scene 4) Metin okuma, tartışma.
4. Hafta Hamlet (Act IV, scene 5- Act V, scene 2) Metin okuma, tartışma.
5. Hafta Tek bir metne biçimci yaklaşımlar Metin okuma, tartışma, sunum.
6. Hafta Tek bir metne psikanalitik yaklaşımlar Metin okuma, tartışma, sunum.
7. Hafta Tek bir metne yapısalcı yaklaşımlar Metin okuma, tartışma, sunum.
8. Hafta Vize sınavı Sınav
9. Hafta Tek bir metne yapılsacılık sonrası yaklaşımlar Metin okuma, tartışma, sunum.
10. Hafta Tek bir metne cinsiyet kuramları açısından yaklaşımlar Metin okuma, tartışma, sunum.
11. Hafta Tek bir metne Marksist-materyalist kuramlar açısından yaklaşımlar Metin okuma, tartışma, sunum.
12. Hafta Tek bir metne Postmodern yaklaşımlar: Rozencratz and Guildenstern are Dead Metin okuma, tartışma, sunum.
13. Hafta Rosencrantz and Guildenstern Are Dead Metin okuma, tartışma.
14. Hafta Rosencrantz and Guildenstern Are Dead Metin okuma, tartışma.
15. Hafta Tekrar
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Derse Devam / Katılım 80 0
Final 1 40


ÖÇ-1Edebiyat ve eleştiri metinlerine kişisel bakış açısı geliştirir.
ÖÇ-2Dönem ödevi ve sınıf içi yorumlar aracılığıyla farklı kuramları edebiyata uygulamayı öğrenir.
ÖÇ-3Metinlerin çoğul yapısını ve farklı açılardan bakıldığında anlamlarının nasıl değişebildiğini kavrar.
ÖÇ-4Metinleri farklı kuramsal açılardan görerek daha iyi anlar.
ÖÇ-5Uygulamalı eleştiride kullanılan ana terimleri ve kavramları öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5