Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Küresel Kültür ve İngiliz Dili

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL7002 7 Küresel Kültür ve İngiliz Dili 3/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin günümüzün küreselleşen dünyasında olanlar ve değişen dünyayla birlikte oluşan küresel kültür kavramları ve fikirleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve İngiliz dilinin zaman içindeki etkileşimlerle değişimi ve dünyadaki yeri hakkında farkındalık yaratmayı hedefler.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Derya Altınmakas
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 15:00-17:45 4C 12-14
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 15:00-17:00 3D 10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konferans, sınıf içi tartışmalar, anlatım, görsel-işitsel materyallerin kullanımı.
Temel Kaynaklar -Cohen, R. and Paul Kennedy. (2000). Global Sociology. New York: Palgrave.

Crystal, David. (2003). English as a Global Language. Cambridge: CUP. 

Thomas, L. and S. Wareing. (1999). Language, Society and Power: An introduction. London: Routledge.
Diğer Kaynaklar Hall, S. (1992). Modernity and its futures. Cambridge: The Open University Press
Pennycook, A. (1995). The cultural politics of English as an International Language. England: Longman
Phillipson, R. (1992). Linguistic Imperialism. Oxford: OUP
** Articles by Peter Medgyes, A.S. Canagarajah, Cem Alptekin, Jennifer Jenkins, M. Modiano, David Crystal, Marko Modiano, B.B. Kachru, Nikos Sifakis, Enric Llurda.
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Küreselleşme Modernite ve dünya toplumunun gelişimi Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
2. Hafta Küresel düşünce: Değişen yer ve zaman algıları Çokkültürlülük ve milletlerüstü farkındalık Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
3. Hafta Temel Kavramlar: Kapitalist modernite Amerika’nin küresel ekonomi gücü ve politik liderliği Kitle tüketicisi ve değişen yaşam biçimleri/habitüs Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
4. Hafta Dil emperyalizmi: İngiltere ve Amerika Pennycook ve Phillipson Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
5. Hafta Temel Kavramlar: Fordizm, Japonlaşma Ulusalcılık ve ulus-devletçilik Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
6. Hafta Küreselleşme ve eşitsizlik Dil emperyalizmi II Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
7. Hafta Tüketicilik ve günlük hayat/ Meta fetişizmi/ Amerikanlaşma Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
8. Hafta Internet ve bilgi toplumunun doğuşu Uluslarlarası bir dil olarak İngilizce Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
9. Hafta İngilizce kime ait? Kachru’nun modelleri Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
10. Hafta İngilizce kime ait? Dünya İngilizceleri / Post- sömürgecilik dönemi okumalar Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
11. Hafta Küresel kent kavramı/ Küresel kentlere göç Çokdillilik Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
12. Hafta Küreselleşmeye karşı gelişen yerel ve ulusal benlik Dünya İngilizceleri Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
13. Hafta Değişen kavramlar: İngilizce öğretimi Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
14. Hafta İngilizce’yi yeniden tasarlamak: yeni metinler, yeni kimlikler Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
15. Hafta İngilizce’yi yeniden tasarlamak: yeni metinler, yeni kimlikler Sözlü sunumlar, okumalar, sınıf içi tartışmalar, yazılı ödev.
16. Hafta Final sınavları haftası
17. Hafta Final sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 90 10
Final 1 40


ÖÇ-1Küresel sosyoloji ile ilgili temel kavramlari, teoriesyenleri ve tarihsel akımları hatırlar ve tanımlayabilir.
ÖÇ-2İngiliz dilinin dünyada değişkenlik gösteren güç kavramları bağlamında gösterdiği değişimleri ve statüsünü tanımlayabilir ve yorumlar.
ÖÇ-3günümüzde meydana gelen olaylar hakkında farkındalık ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir ve bu olayların nedenlerini ve etkilerini tarihsel bir bakış açısıyla tartışabilir.
ÖÇ-4edindiği bilgileri edebi ve edebi olmayan metinlerin okunmasında ve incelenmesinde kullanır.
ÖÇ-5eleştirel düşünme becerilerini geliştirir; bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanır.
ÖÇ-6İngilizce’nin dünyada nasıl yaygınlaştığı konusunda bilgi edinir ve bu durumun nedenleri ile etkilerini değerlendirip yorumlar.
ÖÇ-7İngiliz dilinin günümüzdeki konumunu ayırt eder ve açıklar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7