Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Modern Edebiyat

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL7001 7 Modern Edebiyat 3/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı
Bu ders, modern dünya edebiyatının önemli yazarları ile kanona dahil olmuş edebi eserlerini gözden geçirerek öğrencilerde döneme dair eleştirel bir farkındalık geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Yrd. Dıç. Dr. Defne Türker Demir
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 9:00-11:45 3C 07-09
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 15:00-16:45 3D 04/06
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -

Konferans, tartışma, eleştiri
Temel Kaynaklar

T.S. Eliot, The Waste Land

Ezra Pound, Selected Poems

W. B. Yeats, Selected Poems

W.H. Auden, Selected Poems

Baudelaire, excerpt from The Arcades Project

James Joyce, excerpt from Finnegans's Wake

Gertrude Steinexcerpt from Tender Buttons

Virginia Woolf,  excerpt from  Mrs Dalloway

Henry James,   excerpt from The Ambassadors

Franz Kafka, Metamorphoses

e e cummings, The Enormous Room

Diğer Kaynaklar

Malcolm Brabdury's Modernism 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Modern, Modernlik(Çağdaşlık), Modernizm: bazı temel kavramlar ve bağlamlar Konferans, tartışma, eleştiri
2. Hafta Bir çağın sonu, bir diğerinin başlangıcı, dekadanse, imagism, symbolism, dada; Konferans, tartışma, eleştiri
3. Hafta Realisme, Romantizme ve Naturalizme karşı çıkış: Modernism Konferans, tartışma, eleştiri
4. Hafta Yeni sanat biçimleri, expressionism, impressionism, art nouveau, art deco, futurism, surrealism Konferans, tartışma, eleştiri
5. Hafta Modernizm ve Şehir Uluslararası bir hareket olarak Modernizm Konferans, tartışma, eleştiri
6. Hafta Baudelaire, The Arcades Project'den bölümler Konferans, tartışma, eleştiri
7. Hafta Modernist Şiir; Pound, Yeats, Auden, Konferans, tartışma, eleştiri
8. Hafta Modern Şiir: T. S. Eliot, The Waste Land Konferans, tartışma, eleştiri
9. Hafta James Joyce, excerpt from Finnegans's Wake Gertrude Stein, excerpt from Tender Buttons Konferans, tartışma, eleştiri
10. Hafta Virginia Woolf, excerpt from Mrs Dalloway Henry James, excerpt from The Ambassadors Konferans, tartışma, eleştiri
11. Hafta Franz Kafka, Metamorphoses Konferans, tartışma, eleştiri
12. Hafta Franz Kafka, Metamorphoses Konferans, tartışma, eleştiri
13. Hafta e e cummings, The Enormous Room Konferans, tartışma, eleştiri
14. Hafta e e cummings, The Enormous Room Konferans, tartışma, eleştiri
15. Hafta Final Sınavları Haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Short Response Papers 2 40
Final 1 30


ÖÇ-1LO 1. Hem uluslararası modernizm ve avangard (sembolizm, ekspresyonizm, dada ve gerçeküstücülük gibi) ile ilişkilendirilen edebi ve sanatsal akımlar hakkında, hem de temsilen seçilmiş modernist edebi eserler hakkında bilgi sahibi olacak;
ÖÇ-2LO 2. Bu eserleri, özellikle iki dünya savaşı döneminde ortaya çıkmış olan geniş entelektüel, kültürel, toplumsal ve tarihsel bağlamları göz önünde bulundurarak tespit edip inceleyecek;
ÖÇ-3LO 3. Modernitenin sorunları ve bu sorunların modernist şairlerde, oyun ve kurmaca yazarlarında uyandırdığı tepkileri kavramış olacak;
ÖÇ-4LO 4. Modernist edebiyat eserlerini tanımlama, ayırt etme ve değerlendirmede, edindiği eleştirel kelime dağarcığını uygun bir şekilde kullanabilecek;
ÖÇ-5LO 5. Bu ders, modernist metinleri, sahip oldukları özgün dil kullanımına dikkat çekerek yakın okumaya olanak tanıyacak;
ÖÇ-6LO 6. Edebiyat üretiminde dilin önceliği hakkında artan bir anlayış geliştirecektir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6