Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Edebiyat Kuramları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL6003 6 Edebiyat Kuramları 3/0/0 Z İngilizce 7
Dersin Amacı
Bu ders yirminci yüzyılın başlarından günümüze, Marksizm, biçimcilik, yapısalcılık, post-yapısalcılık, postmodernizm, psikanalitik, cinsiyet ve post-kolonyalizm odaklı teoriler gibi çağdaş, eleştirel ve teorik kuramları tanıtmayı amaçlar.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşem Seval
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 13:00-15:45 3C-11-13-15
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 10:00-11:00 3D-10 Perşembe 15:00-16:00 3D-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar Barry, Peter. Beginning Theory: an Introduction to Literary and Cultural Theory. 3rd edn. Manchester: Manchester University Press, 2009.
A course package including the assigned primary texts will be provided.
 
Diğer Kaynaklar Norton Anthology of Theory and Criticism, ed. William B. Leitch et al. New York: W.W. Norton & Company, 2001.
Literary Theory: An Anthology, 2nd edn. eds. Julie Rivkin and Michael Ryan. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Biçimcilik (Formalizm): Anglo-Amerikan ve Rus Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Yapısalcılık Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Post-yapısalcılık Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta Post-yapısalcılık Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Derrida ve yapısöküm Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Postmodern kuramlar Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Psikanalitik kuramlar Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Psikanalitik kuramlar Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta Cinsiyet odaklı kuramlar Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta Marxist- Materyalist kuramlar Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Marxist- Materyalist kuramlar Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Postkolonyal kuramlar Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 40


ÖÇ-1 Çağdaş eleştirel ve teorik kuramlar ve birbirleri ile ilişkileri hakkında bilgi edinir.
ÖÇ-2 Temel teorik kavramları anlar ve aralarındaki farklılıkları ayırt eder.
ÖÇ-3Edebiyat eleştirisinin temel terminolojisini tanır ve tanımlar.
ÖÇ-4 Yazın kuramcıları ile edebiyat eleştirmenlerinin yazılarını okuma becerisi edinir.
ÖÇ-5 Anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkına varır.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5