Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kültürel Araştırmalar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL6002 6 Kültürel Araştırmalar 3/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı
 Bu derste, kültürel incelemelerde yaygın olarak görülen ana kavramlar, akımlar, yorumlama stratejileri ve kuramlar öğretilirken, kültürel süreçlerin ve eserlerin değişik yollarla nasıl üretildiği, biçimlendiği, yayıldığı, tüketildiği ve tepkiler gördüğünün keşfedilmesindeki disiplinler arası yaklaşımların da vurgulanması amaçlanır. Aynı zamanda kültürel incelemeler alanındaki önemli düşünürler ile eleştiri sistemleri/metinleri de öğretilecektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Turan
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 12:00-14:45 3C 11-13-15
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Erverdi 1D-17
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konferans, sınıfta tartışma, gösterimler, sesli ve görsel materyal kullanımı.
Temel Kaynaklar -Baldwin, E. et.al. (2004). Introducing Cultural Studies. UK: Pearson
Lewis, J. (2002). Cultural Studies-The Basics. London: SAGE Publications
Diğer Kaynaklar -Karl Marx /Max Weber/ Antonio Gramsci/ Max Horkheimer /Theodor Adorno /Raymond Williams / Richard Hoggart
Stuart Hall /Claude Levi-Strauss/ Roland Barthes /John Fiske / Benedict Anderson / Edward Said  /Judith Butler
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Kültür nedir? Kültürün incelenmesindeki sorunlar Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
2. Hafta Kültürü kuramlaştırmak: Kültürel incelemelerin tarihsel algılanışı Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
3. Hafta Dil, iletişim ve temsil Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
4. Hafta Göstergeler ve göstergebilim Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
5. Hafta Kültürü kuramlaştırmak: Kuramlara giriş, yaklaşımlar ve düşünce okulları Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
6. Hafta Kültür, iktidar ve eşitsizlik Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
7. Hafta İdeoloji ve hegemonya Frankfurt Okulu Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
8. Hafta Düzenekleme ve çözümleme Birmingham Okulu Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
9. Hafta Modernizmden postmodernizme Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
10. Hafta Mekânın gücü: Bölge, dil ve kültür Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
11. Hafta Kültür ve ulusal kimlik Yerel ve küresel kimlikler Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
12. Hafta Alt kültürler: İktidar, bölünme ve anlamlandırma Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
13. Hafta Popüler tüketim ve medya Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
14. Hafta Yeni iletişim teknolojileri kültürü Sözlü sunum, kapsamlı okuma, sınıfta tartışma, okuma raporları
15. Hafta Çalışma haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 30
Derse Devam / Katılım 90 10
Final 1 30


ÖÇ-1Kültürel incelemeler disiplinine ilişkin temel terimler, kavramlar, akımlar ve önemli kişiler hakkında bilgilerini geliştirir.
ÖÇ-2Karşılaştırmacı bir yaklaşım izleyerek kültürel incelemelerde görülen önemli kuramları ve görüşleri açıklayabilir.
ÖÇ-3Edebiyat kuramı üzerine önceden sahip olduğu bilgilerle kültürel incelemeler alanındaki kuramlar arasında bağlantı kurabilir; yakın okumalarda ve edebi/edebi olmayan metinlerin analizinde bu iki alan arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir.
ÖÇ-4Bireyler, topluluklar, sosyal ve kültürel kurumlar arasındaki ilişkiler hakkında eleştirel bir anlayışa sahip olur.
ÖÇ-5Eleştirel düşünme yetilerini geliştirir, aynı zamanda argümanlar ve yanıtlar üretmek üzere mantıksal düşünme ve hitabet yeteneklerini kullanabilir.
ÖÇ-6Kültürel süreçlerin ve eserlerin ortaya çıkışı, biçimlenişi, yayılışı, tüketilişi ve aldıkları tepkileri tanıma, analiz etme ve yorumlama yetisine sahip olur.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6