Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Shakespeare II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL6001 6 Shakespeare II 4/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı
Bu ders seçilen Shakespeare oyunlarını bir tematik konsept (Kimlik ve Toplumsal Cinsiyet)çerçevesinde incelemeyi amaçlar. Belirlenen tematik konseptin oyunlarda nasıl çeşitlendiğinin tartışılması, karakterler ve dilin derinlemesine analiz edilmesinin yanısıra, oyunların kültürel ve politik bağlamları ve Rönesans tiyatro gelenekleri üzerinde de durulur.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Esin Akalın
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı: 9:00 - 10:45 3B-04-06 Perşembe 11:00 - 12:45 3B-11-13-15
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 9:00 - 10:45 Çarşamba 9:00 - 10:45 AK 3-D-08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar Shakespeare, William. As You Like It. Folger Shakespeare Library. Washington: Washington Square Press, 2009. Shakespeare, William. King Lear. Folger Shakespeare Library. Washington: Washington Square Press, 2004. Shakespeare, William. The Winter's Tale. Folger Shakespeare Library. Washington: Washington Square Press, 2016. Shakespeare, William. The Temperst. Folger Shakespeare Library. Washington: Washington Square Press, 2015.
Diğer Kaynaklar A Companion to Shakespeare (Blackwell Companions to Literature and Culture), ed. David Scott Kastan. Oxford: Wiley-Blackwell, 1999.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta As You Like It Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta As You Like It Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta As You Like It Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta King Lear Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta King Lear Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta King Lear Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta The Winter's Tale Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta The Winter's Tale Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta The Winter's Tale Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta The Tempest Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta The Tempest Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta The Tempest Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 20
Sınıf içi aktivite 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Shakespeare'in eserleri ve şiirsel dili hakkında temel bir anlayış kazanır.
ÖÇ-2Oyunların yazıldığı tarihsel ve toplumsal bağlam konusunda bilgi edinir.
ÖÇ-3Shakespeare tiyatrosu hakkındaki yorumlarında güncel eleştirel kavramları kullanır.
ÖÇ-4Oyunların incelenmesinde kullanılacak uygun edebi ve eleştirel terminolojiyi öğrenir.
ÖÇ-5Metinsel analiz yapar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5