Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Edebiyat Eleştirisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL5003 5 Edebiyat Eleştirisi 3/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı

Dersin temel amaçlar ; öğrencilere edebiyat konusunda bazı en iyi edebi eleştiri ve diğer edebi yazı türlerini göstermek, bunların uygulama şekillerini öğretmek  ve öğrencilerin birincil ve ikincil metinlere olan ilgilerini arttırmaktır.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Turan
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 13:00-15:45 3C 08-10
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 16:00-17:00 ve Çarşamba 11:00-12:00 3D 04-06
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
Temel Kaynaklar
Selected Critical Texts (see programme contents)
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
2. Hafta Plato, Ion; Republic Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
3. Hafta Aristotle, Poetics Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
4. Hafta Horace, Art of Poetry Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
5. Hafta Longinus, On the Sublime Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
6. Hafta Sir Philip Sidney, An Apology for Poetry Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
7. Hafta John Dryden, An Essay on Dramatic Poesy Alexander Pope, Essay on Criticism Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
8. Hafta Vize sınavı Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
9. Hafta Samuel Johnson, Preface to Shakespeare Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
10. Hafta Immanuel Kant, Critique of Judgment Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
11. Hafta William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
12. Hafta Percy Byshhe Shelly, A Defense of Poetry Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
13. Hafta Matthew Arnold, The Function of Criticism at the Present Time Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
14. Hafta Genel Tekrar Anlatım, sınıf içi tartışmalar, grup çalışması
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Kısa sınav(lar) 5 15
Derse Devam / Katılım 14 10
Final 1 40


ÖÇ-1LO 1. yazma ile ilgili eleştirel ve imgesel yazma becerileri kazanırlar,
ÖÇ-2LO 2. edebi ve eleştirel metinleri daha derinden okuma, analiz etme ve değerlendirme becerilerini geliştirirler ve her iki tür metine de eleştirel ve imgelemle yaklaşırlar,
ÖÇ-3LO 3. dilin, eserlerdeki anlamsal değerine ve rolüne yeni bir duyarlılıkla yaklaşma becerisini geliştirirler,
ÖÇ-4LO 4. ileri mantıksal düşünceyi, eleştirel akıl yürütmeyi ve söz sanatını öğrenirler ve tüm bunları, tartışmaları etkin bir şekilde yapılandırmak için kullanabilme becerileri edinirler,
ÖÇ-5LO 5. metinlerdeki anlamların tam ve doğru olarak yapılandırılması için farklı sosyal ve kültürel içerikleri ve kavramları daha iyi öğrenirler,
ÖÇ-6LO 6. kişisel eleştiri yapabilme ve yazabilme becerisi geliştirirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6