Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Çeviri: Türkçe-İngilizce

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL5002 5 Çeviri: Türkçe-İngilizce 3/0/0 Z İngilizce 7
Dersin Amacı
Bu ders, Türkçe’den İngilizce’ye nitelikli bir şekilde çevrilmiş metinler ortaya koymak için, gerekli metin oluşturma beceri ve stratejilerini kullanarak öğrencilerin çeviri ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Şener
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Carşamba 10:00-12:45 3B 03
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 10:00-12:00 3D 08/10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Konferans, tartışma, uygulama, yazılı ve sözlü geri bildirim
Temel Kaynaklar  Göktürk, A. (1994). Çeviri: Dillerin Dili. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Kornfilt, J. (1997). Turkish. London: Routledge.
Diğer Kaynaklar ---
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Çeviri çalışmaları teorilerinin gözden geçirilmesi: Kaynak metin-Hedef metin/Okur-Yazar ve Yorumlayıcı Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
2. Hafta Çeşitli türde sözlük, eş anlamlılar sözlüğü, internet ve terminolojik sözlüklerin etkili kullanımı Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
3. Hafta Türkçe’nin tipik biçim-sözdizimsel özellikleri ve diğer diller bağlamındaki yeri Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
4. Hafta Türkçe ve İngilizce arasındaki sözdizimsel farklılıklar: örnek metinlerin analizi Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
5. Hafta Türkçe ve İngilizce arasındaki sözdizimsel farklılıklar: örnek metinlerin analizi Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
6. Hafta Kültürel biçimler ve sözlük, bağlam Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
7. Hafta Anlamı aktarmak Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
8. Hafta Bir süreç olarak çeviri ve çeviride problem çözme stratejileri Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
9. Hafta Metinlerin karşılaştırmalı analizi ve kültürler arası farklar Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
10. Hafta Örnek metinleri çevirme Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
11. Hafta Akademik metinler Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
12. Hafta Gazeteden seçmeler ve makaleler Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
13. Hafta Kısa öyküler ve romanlardan seçmeler Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
14. Hafta Kısa öyküler ve romanlardan seçmeler Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
15. Hafta Tekrar ve geri bildirim Bireysel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 10 30
Derse Devam / Katılım 90 10
Final 1 30


ÖÇ-1Çeviri çalışmaları ile ilgili temel teorik bilgi edinir.
ÖÇ-2Dili çevirinin bakış açısıyla ve kaynak ve hedef dildeki metinsel kurallar ile sınırlamaların benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırarak analiz edip gerekli metin oluşturma becerilerini kazanır.
ÖÇ-3 Sözlük ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmada yeterli beceri gösterir.
ÖÇ-4ilbilimsel ve kültürel sınırlamaların farkında olur ve bu konu ile çevirinin sorun çözücü stratejilerini seçerek ve kullanarak ilgilenir.
ÖÇ-5Edindiği bilgiyi hedef dildeki metinleri yeniden biçimlendirirken uygulamaya koyar.
ÖÇ-6Bilgi verici, yaratıcı, akademik ve teknik/mesleki metinleri çözümler, tartışır ve İngilizce’den Türkçe’ye çevirir.
ÖÇ-7Çeviri sürecini hızlandırmaya yönelik olarak kaynak/hedef kültür ve dünya üzerine geniş bir bilgi birikimine sahip olur.
ÖÇ-8Dilbilimsel ve bireysel araştırma becerilerinin yanı sıra analitik, eleştirel ve yorumlama becerilerini geliştirir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7               
ÖÇ 8