Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Shakespeare I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL5001 5 Shakespeare I 4/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı
Bu ders farklı dramatik türlerden (komedi, trajedi ve tarihsel oyun) bir örnek oyun aracılığıyla Shakespeare tiyatrosunu incelemeyi amaçlar. Karakter, tema ve dil analizinin yanı sıra; oyunların kültürel ve politik bağlamları ve Rönesans tiyatrosunun özellikleri üzerinde de durulur. Ayrıca, Shakespeare'in oyunlarının, film ve çizgi roman gibi çağdaş medya adaptasyonları da incelenir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşem Seval
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Ataköy Yerleşkesi Pazartesi 09:00-10.45 Oda: 3B 12/14/16, Salı 09.00-10.45 Oda: 3C 04-06
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 11:00-12:00, Perşembe 15:00-16:00 Ofis 3D-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar Shakespeare, William. A Midsummer Night’s Dream. Folger Shakespeare Library. Washington: Washington Square Press, 2004.
Shakespeare, William. Macbeth.  Folger Shakespeare Library. Washington: Washington Square Press, 2003.
Shakespeare, William. Richard III. Folger Shakespeare Library. Washington: Washington Square Press, 2005.
Diğer Kaynaklar A Companion to Shakespeare (Blackwell Companions to Literature and Culture), ed. David Scott Kastan. Oxford: Wiley-Blackwell, 1999.

McDonald, Russ. The Bedford Companion to Shakespeare: An Introduction with Documents. Boston: Bedford Books, 1999.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Rönesans dönemi tarihsel ve sosyal arka plan: Rönesans tiyatro geleneği ve tiyatro kumpanyaları Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Komediye giriş, A Midsummer Night’s Dream Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta A Midsummer Night’s Dream Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta A Midsummer Night’s Dream Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta A Midsummer Night’s Dream (Diğer medyalarda MSND: Bir tiyatro prodüksiyonu (Bahar Noktası)) Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Rönesans Trajedisine giriş Macbeth Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Macbeth Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Macbeth Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Diğer medyalarda Macbeth: 3 farklı çizgi roman versiyonu (Manga Shakespeare-Self Made Hero, Plain text-Classical comics, Original text-Classical Comics) Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta Rönesans tarih oyununa giriş Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta Richard III Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Richard III Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Diğer medyalarda Richard III: Sinema filmi Richard Loncraine’in 1995 yapımı Richard III) Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Sınıf içi aktivite ve ödevler 8 30
Final 1 40


ÖÇ-1Shakespeare'in eserleri ve şiirsel dili hakkında temel bir anlayış kazanır.
ÖÇ-2Oyunların yazıldığı tarihsel ve toplumsal bağlam konusunda bilgi edinir.
ÖÇ-3Shakespeare tiyatrosunda kullanılan çeşitli tiyatro türleri arasında karşılaştırma yapar.
ÖÇ-4Oyunların incelenmesinde kullanılacak uygun edebi ve eleştirel terminolojiyi öğrenir.
ÖÇ-5Metin analizi yapar.
ÖÇ-6Shakespeare'in oyunlarının çağdaş bağlamlarda farklı medyalara aktarılışı hakkında yorum yapar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6