Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Retorik ve Tartışma Teknikleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL4004 4 Retorik ve Tartışma Teknikleri 3/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı
Retorik tarihini ve retorik araçlarını öğretmek. Aynı zamanda sağlam tür tartışma ve oluşturma tekniklerini de içerir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Şener
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 13:00-15:45 3B 12-14-16
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 16:00-17:00 Çarşamba 12:00-13:00 3D08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma, sunumlar.
Temel Kaynaklar Timothy Borchers, Rhetorical Theory
Aristotle, from Rhetoric
Pericles, “The Funeral Oration”
Martin Luther King, “I Have a Dream”
Gloria Anzaldua, “How to Tame a Wild Tongue”
Judy Brody, “I Want a Wife”
Diğer Kaynaklar James A. Herrick, The History and Theory of Rhetoric: An Introduction
Fowler and Aaron, The Little, Brown Handbook(11th edition)
Christopher Tindale, Rhetorical Argumentation, Principle of Theory & Practice, California: Sage, 2004.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Konuya giriş Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
2. Hafta Retorik tanımları, özellikleri ve sınırları Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
3. Hafta Retorik söz sanatları Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
4. Hafta Kısa retorik tarihi: Klasik retorik Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
5. Hafta Orta Çağ'da retorik Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
6. Hafta Aydınlanmacı retorik Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
7. Hafta Çağdaş retorik Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
8. Hafta Retorik ve tartışma Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
9. Hafta Retorik üçlü: ethos/pathos/logos Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
10. Hafta Retorikte beş ölçüt Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
11. Hafta Retorik ve anlam Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
12. Hafta Retorik eleştirisi / Yeni Retorik Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
13. Hafta Postmodern açıdan retorik Aktif katılım, sözlü sunum, ödev yazma.
14. Hafta Tekrar
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Kısa sınav(lar) 5 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 3 60
Derse Devam / Katılım 70 15


ÖÇ-1Retorik tarihi, önemli kişiler ve metinler konusunda bilgi sahibi olur.
ÖÇ-2Klasik ve çağdaş retorik karşılaştırması yapabilir.
ÖÇ-3Temel retorik araç ve tekniklerini tanır ve kullanır.
ÖÇ-4Sözlü ve yazılı olarak sağlam tartışmalar yapma becerisi edinir.
ÖÇ-5Dilin stratejik ve bağlamsal kullanımını kavrar.
ÖÇ-6Tartışmalardaki mantık hatalarını tanır ve bunları kullanmaktan kaçınır.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6