Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dilbilim II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL4003 4 Dilbilim II 3/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu ders anlamın dil yoluyla aktarımındaki ana ilkeleri konusunda bir anlayış geliştirmeyi hedefler. Anlambilimin temel öğelerini sözcüksel ve tümcesel olarak ineceler ve kullanımbilim kapsamında dilin farklı  bağlamlarda kazandığı anlamları çözümleme ve yorumlama becerisini kazandırmayı hedefler.Bu derste, dil sosyal bir olgu olarak ele alınır ve dil teorileri kronolojik ve karşılaştırmalı olarak incelenir. 

* Detaylı Haftalık Ders İçeriği için İngilizce versiyona bakınız. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Derya Altınmakas
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 15:00-17:45 4C 08-10
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 15:00-17:00 3D 10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konferans, sınıf içi tartışmalar, anlatım. 
Temel Kaynaklar -Fromkin, V., R. Rodman and N. Hyams. (2003). An introduction to Language. Boston: Thomson & Heinle. 

Holmes, J. (2001). An introduction to Sociolinguistics.UK: Longman. / 
Hurford, J.R.,B. Heasley and M.B.Smith. (2007). Semantics: A Coursebook. Cambridge: CUP. /
 
Yule, G. (2004). The Study of Language. Cambridge: CUP.
Diğer Kaynaklar Brinton, L.J. and Donna M. Brinton. (2010). The Linguistic Structure of Modern English. Amsterdam: John Benjamins. 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Dil, insan ve sosyal bağlam Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
2. Hafta Anlambilim: Temel özellikler Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
3. Hafta Anlambilim: Temel fikirler Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
4. Hafta Sözcüksel anlambilim Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
5. Hafta Sözcüksel anlambilim (eşanlamlılık /karşıtlanlamlılık /çokanlamlılık / belirsizlik) Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
6. Hafta Tümcesel anlambilim Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
7. Hafta Tümcesel anlambilim (açımlama/ içerme / çelişiklik/ aykırılık - eğretileme -deyim) Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
8. Hafta Kullanımbilim (önvarsayım / söz edimi / belirleyim ) Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
9. Hafta Kullanımbilim Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
10. Hafta Söylem Söylem Çözümlemesine giriş Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
11. Hafta Dil ve İdeoloji Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
12. Hafta Dil ve Toplum Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
13. Hafta Okuma seçkisi : Dil Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
14. Hafta Okuma seçkisi: Dil Okuma, sınıf içi tartışmalar, bireysel çalışma ve araştırma, alıştırmalar.
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final sınavları haftası
17. Hafta Final sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 50
Derse Devam / Katılım 100 20
Final 1 30


ÖÇ-1düz ve mecazi anlamlar ve cümle anlamı ile ifade anlamı arasındaki farklılıkları ayırt eder ve açıklayabilir.
ÖÇ-2kelime anlambilimi ve cümle anlambilimi arasındaki farklılıkları ayırt eder, açıklar ve çözümler.
ÖÇ-3anlamın oluşmasında bağlamın önemini ve rolünü tanımlar ve yorum getir.
ÖÇ-4dil, kültür ve düşünce arasındaki ilişkiyi açıklar ve yorumlar.
ÖÇ-5temel dil teorileri hakkında bilgi sahibi olur ve bunları karşılaştırmalı bir yaklaşımla dil analizinde uygulayabilir.
ÖÇ-6dillerin sistematik değişkenliğini ve bir dilin nasıl tarihsel süreçler içerisinde bireysel ve toplumsal faktörlere göre değiştiğini, özellikle İngiliz dilini inceleyerek, ayırt eder, açıklar, analiz eder ve yorumlar.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6