Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Çeviri: İngilizce-Türkçe

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL4002 4 Çeviri: İngilizce-Türkçe 3/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı
Bu ders, İngilizce’den Türkçe’ye nitelikli bir şekilde çevrilmiş metinler ortaya koymak için, gerekli metin oluşturma beceri ve stratejilerini kullanarak öğrencilerin çeviri ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Şener
Asistanlar ----
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 09:00-11:45 3C 11-13
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 12:00-14:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konferans, tartışma, uygulama, yazılı ve sözlü geri bildirim
Temel Kaynaklar -Bassnett, S. (2002). Translation Studies. 3rd ed. New York: Routledge
Kornfilt, J. (1997). Turkish. London: Routledge.
 
Diğer Kaynaklar ---
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Çeviri çalışmaları teorilerine giriş: Çeviri türleri /Denklik sorunları Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
2. Hafta Çeviri çalışmaları teorileri: metin-yazar-okur-yorumlayıcı/Kazanç ve Kayıp/Hedef dil-kaynak dil Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
3. Hafta Çeşitli türde sözlük, eş anlamlılar sözlüğü, internet ve diğer bilgi kaynaklarının etkin kullanımı Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
4. Hafta Basitten karmaşık yapılara İngilizce ve Türkçe’nin sözdizimi Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
5. Hafta Basitten karmaşık yapılara İngilizce ve Türkçe’nin sözdizimi Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
6. Hafta Sözcüksel anlambilim: gerçek ve mecazi anlam Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
7. Hafta Kültürel biçimler ve sözlük, bağlam Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
8. Hafta Bir süreç olarak çeviri ve çeviride problem çözme stratejileri Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
9. Hafta Örnek metinleri çevirme ve imla kuralları Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
10. Hafta Dergiler (farklı türleri yorumlama): kadın, seyahat, coğrafya, ekonomi ve politika Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
11. Hafta Dergiler (farklı türleri yorumlama): kadın, seyahat, coğrafya, ekonomi ve politika Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
12. Hafta Gazetelerden seçmeler ve makaleler Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
13. Hafta Kısa öyküler ve romanlardan seçmeler Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
14. Hafta Günlük dil ve film senaryoları Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
15. Hafta Tekrar ve geribildirim Kişisel çalışma, ödev, sınıf içi tartışma
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 4 20
Derse Devam / Katılım 90 10
Final 1 40


ÖÇ-1 Çeviri çalışmaları ile ilgili temel teorik bilgi edinir.
ÖÇ-2Dili çevirinin bakış açısıyla ve kaynak ve hedef dildeki metinsel kurallar ile sınırlamaların benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırarak analiz edip gerekli metin oluşturma becerilerini kazanır.
ÖÇ-3Sözlük ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmada yeterli beceri gösterir.
ÖÇ-4Dilbilimsel ve kültürel sınırlamaların farkında olur ve bu konu ile çevirinin sorun çözücü stratejilerini seçerek ve kullanarak ilgilenir.
ÖÇ-5Edindiği bilgiyi hedef dildeki metinleri yeniden biçimlendirirken uygulamaya koyar.
ÖÇ-6Bilgi verici, yaratıcı, akademik ve teknik/mesleki metinleri çözümler, tartışır ve İngilizce’den Türkçe’ye çevirir.
ÖÇ-7Çeviri sürecini hızlandırmaya yönelik olarak kaynak/hedef kültür ve dünya üzerine geniş bir bilgi birikimine sahip olur.
ÖÇ-8Dilbilimsel ve bireysel araştırma becerilerinin yanı sıra analitik, eleştirel ve yorumlama becerilerini geliştirir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7               
ÖÇ 8