Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Edebiyat Türleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL4001 4 Edebiyat Türleri 3/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı
Edebiyat türlerinin okuyucuda yarattığı beklentileri ve yazara getirdiği kısıtlamaları kavratmak.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Turan
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 10:00-12:45, 3B 07-09
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 13:00-15:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma.
Temel Kaynaklar Bkz. haftalık ders içerikleri
Diğer Kaynaklar Bkz. haftalık ders içerikleri
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Konuya giriş Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
2. Hafta Kurgu ve gerçek Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
3. Hafta Kurgunun kapsamı Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
4. Hafta Kurgu çeşitleri ve örnekleri Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
5. Hafta Anlatı: Eski öykülerden modern kurgulara Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
6. Hafta Roman ve anlatı Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
7. Hafta Roman ve anlatı Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
8. Hafta Vize sınav haftası Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
9. Hafta Şiir türleri Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
10. Hafta Şiir türleri ve incelemesi Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
11. Hafta Drama Çeşitleri: Trajedi, Komedi, Trajikomedi, Absürd Tiyatro Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
12. Hafta Trajedi incelemesi Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
13. Hafta Trajedi incelemesi Aktif katılım, kısa sınav, sınıf içi ödevler.
14. Hafta Trajedi incelemesi
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Kısa sınav(lar) 5 15
Derse Devam / Katılım 70 10
Final 1 40


ÖÇ-1Temel edebiyat türlerini ve alt türlerini içselleştirir.
ÖÇ-2Edebiyat metinlerinin hangi türe girdiğini ayırt eder.
ÖÇ-3Anlamın oluşmasında dilin, üslubun ve türün etkisine duyarlılık geliştirir.
ÖÇ-4Metinleri türsel bağlamları içinde okumayı öğrenir.
ÖÇ-5Türsel kısıtlamaların yaratıcılık üzerindeki etkilerini öğrenir.
ÖÇ-6Bir metni kendi türü dışında başka türlerde yazmayı dener.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6