Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dilbilim I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL3003 3 Dilbilim I 3/0/0 Z İngilzce 6
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin dilbilim ile ilgili temel terminoloji ve bilgiye sahip olmalarını ve bu sayede dilin evrensel yapılarını çözümleyebilmelerini hedeflemektedir. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Derya Altınmakas
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 9:00-12:00 4B 03-05
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 15:00-17:00 3D 10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konferans, sınıf içi tartışmalar ve anlatım.
Temel Kaynaklar -Fromkin, V., R. Rodman and N. Hyams. (2003). An introduction to Language. Boston: Thomson & Heinle. 

 McGregor, W. (2009). Linguistics: An Introduction. London: Continuum.
Diğer Kaynaklar -Yule, G. (2004). The Study of Language. Cambridge: CUP

- Pinker, Steven. The Language Instinct: The New Science of Language and Mind.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dilbilim nedir? / Dilbilimin ilgili alt branşları Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
2. Hafta Dilin başlangıcı ve tarihi / Dilin tanımları ve Dilbilgisi Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
3. Hafta Dilin ayırt edici özellikleri / Dil evrenselleri Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
4. Hafta Beyin ve Dil / Dil Gelişimi Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
5. Hafta Dil, Düşünce ve Kültür Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
6. Hafta Dilin sesleri: fonetik ve sesbilim Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
7. Hafta Dilin sesleri: fonetik ve sesbilim Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
8. Hafta Dilin kelimeleri: biçimbilim/yapıbilgisi Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
9. Hafta Dilin kelimeleri: sözcük/sözlükbilim Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
10. Hafta Dilin cümle yapısı: sözdizim Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
11. Hafta Dilin cümle yapısı: sözdizim Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
12. Hafta Dilin cümle yapısı: sözdizim Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
13. Hafta Anlambilime Giriş Okumalar, alıştırmalar, yazılı ödev ve sınıf içi tartışmalar.
14. Hafta Çalışma haftası
15. Hafta Çalışma haftası
16. Hafta Final sınavları haftası
17. Hafta Final sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 2 30
Derse Devam / Katılım 90 10
Final 1 30


ÖÇ-1dilin beyindeki yapılanmasi, insan beyni, dil işletimi ve üretimi konusundaki temel kavram ve terimleri hatırlar ve tanımlar.
ÖÇ-2çağdaş dilbilim kuralları ve İngiliz dili ile ilgili temel terimleri ve kavramları tanımlayabilir.
ÖÇ-3insan dilinin ana ayırt edici özelliklerini tanır ve tanımlayabilir.
ÖÇ-4ana seslerin nasıl üretildigini, gruplandırıldığını ve yazılı bir şekilde deşifre edildiğini ayırt edebilir ve tanımlar.
ÖÇ-5bir sözcüğün farklı yapılarını/parçalarını ve dilin seslerini açıklar, yorumlar ve analiz edebilir.
ÖÇ-6nötr kelimelerin ve duygu uyandıran kelimelerin bir dilin konuşmacılarında nasıl farklı tepkiler ve yansımalar yarattığı konusunda farkındalık gösterir.
ÖÇ-7İngiliz dilinin hiyerarşik cümle yapısını ve bu yapı içindeki öğelerin birbirleiyle olan yapısal ilişkisini ayırt eder, tanımlar ve çözümler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7