Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Batı Kültürünün Kaynakları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL3002 3 Batı Kültürünün Kaynakları 3/0/0 Z İngilizce 4
Dersin Amacı

Dersin amacı, Batı edebiyatında Greko-Romen ve Yahudi-Hristiyan geleneklerinin mirasını araştırmaktır. Tevrat ve İncil’den seçmelerin yanı sıra, klasik felsefe edebi türlerinden örnekler (epik, lirik, şiir, tragedya, ve komedya gibi), Batı kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturan metinler olarak çalışılacaktır.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Defne Türker Demir
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışmalar ve sunumlar.
Temel Kaynaklar

The Gilgamesh

Edith Hamilton - Greeks and Their Gods

Lerner, Meacham, Burns - Western Civilisations Vol 1 

Homer- The Iliad

Homer- The Odyssey

Herodotus- The Histories

Thucydides- The Histories

Virgil -The Aeneid

Ovid- The Metamorphoses

The Old Testament

The New Testament

St. Augustine - The Confessions


Diğer Kaynaklar

Martin Bernal - Black Athena 

Robert Graves - Greek Myths

Guthrie - Greeks & Their Gods 

Frazer - The Golden Bough

H.R. Ellis Davidson - Gods & Myths of Northern Europe 

Stuart Piggott - The Druids 

Lady Gregory - Gods & Fighting Men 

Jesus Christ Superstar

Robert Graves - I Claudius

Robert graves - Claudius the God

Mary Renault - The Last of the Wine

Mary Renault - The King Must Die

Mary Renault - The Mask of Apollo

Mary Renault - The Bull from the Sea

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Mitler, Anadolu uygarlıkları, Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Hurrians, Hittites, Phrgians, Urarts, Carians, Lydians, Lycians; Invasions: Persian, Macedonian, Roman. Troy & Mycenea Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
2. Hafta Mesopotamia uygarlıkları The Gilgamesh Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
3. Hafta Antik Mısır, Ölüler Kitabı, Lerner, Meacham, Burns - Western Civilisations Vol 1 (pg 25-160) Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
4. Hafta Girit, Knossos,Minos -matriarkal bir dünyanın sonu. Lerner, Meacham, Burns - Western Civilisations Vol 1. Doğğu ve Batı arasındaki halka: Minos uygarlığı. Kiklad adalarının sanatı. Martin Bernal- Black Athena Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
5. Hafta Ege mitleri Edith Hamilton - Greeks and Their Gods Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
6. Hafta Ege Mitleri Edith Hamilton - Greeks and Their Gods Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
7. Hafta Guthrie - Greeks & Their Gods - (pg 27-65/ 99-103/ 145-182). Ege mitlerinin oluşumu, anaerkilden ataerkile geçiş. Frazer - The Golden Bough - (pg 138-145/ 321-325/ 332-337/ 358-365/ 373-394/ 579-584) Kutsal Evlilik Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
8. Hafta Arasınav Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
9. Hafta Homer, the Iliad Homer, the Odyssey Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
10. Hafta Herodotus, the Histories Thucydides,the Histories Classical Greece: Drama (Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes from Lysistrata Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
11. Hafta The Culture of Rome Virgil, the Aeneid Ovid, Metamorphoses Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
12. Hafta Eski Ahit, Musa ve krallar Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
13. Hafta Erken dönem Hristiyanlık, Kilisede ilk ayrışma, Yeni Ahit. St. Augustine, The Confessions Jesus Christ Superstar Sözlü sunum, Grup Tartışmaları ve Ödev
14. Hafta İskandinav Mitleri H.R. Ellis Davidson - Gods & Myths of Northern Europe (pg 23-124/ 172-210) Kelt Mitleri Stuart Piggott - The Druids (pg 1-75/ 96-111) Lady Gregory - Gods & Fighting Men (pg 27-70)
15. Hafta Önerilen eserler: Robert Graves - Greek Myths Robert Graves - I Claudius Robert graves - Claudius the God Mary Renault - The Last of the Wine Mary Renault - The King Must Die Mary Renault - The Mask of Apollo Mary Renault - The Bull from the Sea
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 3 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Essay 1 0
Final 1 40


ÖÇ-1Greko-Romen mirasın ana fikirleri ve felsefesi, kökenleri konusunda bilgilenirler,
ÖÇ-2edebi, dramatik ve dini metinlerin ortaya çıktığı düşünsel, siyasal, dini, kültürel ve sosyo-tarihsel içerikleri tanımlayabilirler,
ÖÇ-3Greko-Romen ve Yahudi-Hristiyan gelenekleriyle ilgili felsefe, fikir ve türlerin belirgin özelliklerini anlayıp aralarındaki farkı tanımlayabilirler,
ÖÇ-4eski geleneklerle ilgili eleştirel terimleri ve kavramları tanımlayıp öğrenirler,
ÖÇ-5Kültürel tarih ve toplum arasındaki ilişkilere odaklanarak metinlerin analizi, yorumlanması, tanımlanması ve derinden okunmasında eleştirel becerilerini geliştirirler,
ÖÇ-6ders için gerekli olan yazılı ödev ve sunumların planlanması ve hazırlanması becerisini gösterirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6