Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Araştırma ve Yazım Teknikleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL3001 3 Araştırma ve Yazım Teknikleri 3/0/0 Z İngilizce 7
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere dil, edebiyat ve kültür çalışmaları alanlarında akademik araştırma yapma tekniklerini öğretmeyi ve öğrencilerin planlama, taslak hazırlama ve düzeltme süreçlerini kullanarak ödev hazırlamaları için gereken becerileri kazanmalarını hedefler.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Turan
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 9:00-11:45 3B 12-14-16
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe 14:00-15:45 3D 08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konferans, sınıf içi tartışmalar, anlatım, akademik metin inceleme, yazılı ve sözlü geribildirim.
Temel Kaynaklar --Booth, W. C. et.al. (1995). The Craft of Research. Chicago: University of Chicago Press.

Fowler, H.R. and J. E. Aaron. (2004). The Little, Brown Handbook. US: Pearson.

Gardner, J.E. (2004). Writing about literature: a portable guide. Boston: Bedford/ St.Martin’s.
Diğer Kaynaklar -Barnet, S. and W.E. Cain. (2006). A short guide to writing about literature. US: Pearson- Longman.
Griffith, K. (2002). Writing essays about literature: A guide and Style Sheet. Boston: Thomson.
Selected journal articles.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Araştırma projesi: planlama Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
2. Hafta Soru geliştirmek/ araştırma konusu bulmak Kütüphanenin ve elektronik kaynakların etkili kullanımı Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
3. Hafta Kütüphanenin ve elektronik kaynakların etkili kullanımı: Kaynak bulma ve değerlendirme Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
4. Hafta Not alma teknikleri: alıntılama, özetleme, yeniden ifade etme ve yorumlama Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
5. Hafta Dokümantasyon: MLA Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
6. Hafta Tez geliştirme/argüman oluşturma Destekleyici fikirlerin organizasyonu Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
7. Hafta Akademik makalelerin örnek olarak incelenmesi Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
8. Hafta Response paper yazmak Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
9. Hafta Response paper yazmak Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
10. Hafta Hikaye üzerine yazmak Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
11. Hafta Roman üzerine yazmak Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
12. Hafta Akademik makalelerin örnek olarak incelenmesi ve geribildirim Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
13. Hafta Şiir üzerine yazmak Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
14. Hafta Tiyatro oyunu üzerine yazmak Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
15. Hafta Akademik makalelerin örnek olarak incelenmesi ve geribildirim Okumalar, grup çalışması, metin inceleme, yazılı ödevler.
16. Hafta Final sınavları haftası
17. Hafta Final sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Kısa sınav(lar) 2 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 4 50
Derse Devam / Katılım 90 10
Final 1 30


ÖÇ-1araştırma projelerini planlayabilir, organize eder ve yürütür.
ÖÇ-2yazı yazmaya planlama, taslak hazırlama, düzeltme olarak bir süreç olarak yaklaşır.
ÖÇ-3okudukları akademik metinlerden soru çıkarabilir ve kendi araştırma konusunu bulabilir.
ÖÇ-4araştırmalarında ve ödevlerinde kullanmak üzere uygun olan basılı ve elektronik kaynakları bulur ve kullanır.
ÖÇ-5 araştırmaları için buldukları kaynakları uygunluk, zamanlılık, yetkili eser/yazar ve benzeri kriterler açısından değerlendirebilir.
ÖÇ-6kendi metinlerini ve başka yazarların yazılarını değerlendirir ve üzerine düşünür.
ÖÇ-7yazdığı ve okuduğu metinlerde akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynakları etkin bir şekilde kullanabilir.
ÖÇ-8bu derste edindikleri metin inceleme ve araştırma becerilerini diğer bölüm derslerinin yazılı ödev hazırlama çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7               
ÖÇ 8