Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yazılı İletişim

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL2004 2 Yazılı İletişim 4/0/0 Z İngilizce 7
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin akademik metinleri okumada edindikleri eleştirel bakış açısını kullanarak akademik yazınsal türleri biçembilim ve retorik çerçevesinde incelemeyi ve bu incelemelerde kullandıkları stratejileri kendi akademik yazılarında kullanmalarını hedefler. Dersin diğer bir amacı da kısa görsel-işitsel materyaller kullanarak yorumlayıcı metinler ve kısa öyküler yazarak öğrencilerin genel İngilizce yazma becerilerini geliştirmektir.

* Detaylı Haftalık Ders İçeriği için İngilizce versiyona bakınız.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Derya Altınmakas
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 11:00-12:45 3B 11-13-15 Perşembe 11:00-12:45 3C 12-14-16
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 15:00-17:00 3D 10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konferans, sınıf içi tartışma, anlatım, yazılı ve sözlü geribildirim, görsel-işitsem materyallerin kullanımı. 
Temel Kaynaklar -Clouse, B.F. (2002). Transitions: From reading to writing. New York: McGraw-Hill Higher Education.

 Fowler, H.R. and J. E. Aaron. (2004). The Little, Brown Handbook. US: Pearson.
Diğer Kaynaklar -Gardner, P.S. (2005). New Directions: Reading, Writing and Critical Thinking. New York: Cambridge University Press.

George, D. and J. Trimbur. (2007). Reading Culture: Contexts for critical reading and writing. US: Pearson, Longman.
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Okuma metinlerine eleştirel yaklaşım Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
2. Hafta Okuma metinlerine eleştirel yaklaşım Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
3. Hafta Yazıda eleştirel yaklaşım Fikir üretme ve planlama Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
4. Hafta Taslak hazırlama, organizasyon Akademik yazıda temel bilgisayar becerileri: dökümantasyon Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
5. Hafta Dilbilgisi I Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
6. Hafta Okuma ve yazma Yazım teknikleri: Okuyucu ve dil Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
7. Hafta Okuma ve yazma Yazım teknikleri: Söz sanatları Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
8. Hafta Dilbilgisi II Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
9. Hafta Okuma ve yazma Yazım teknikleri: etkili dil kullanımı Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
10. Hafta Makale yazım teknikleri Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
11. Hafta Dokümantasyon- akademik yazın kuralları Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
12. Hafta Okuma ve yazma Yazım teknikleri: anlatı çeşitleri, betimleme Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
13. Hafta Okuma ve yazma Yazım teknikleri: Argüman oluşturma Grup çalışmaları, yazılı ödevler, okuma parçaları, bireysel çalışma, ödev.
14. Hafta Geribildirim
15. Hafta Geribildirim
16. Hafta Final sınavları haftası
17. Hafta Final sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 30
Final 1 30


ÖÇ-1akademik metinleri anlamada ve anlamlandırma edindiği okuma stratejilerini etkin bir şekilde kullanır.
ÖÇ-2metinleri retorik, okuyucu, içerik, biçembilim ve organiazyon açısından inceleyebilir.
ÖÇ-3okuma metinlerinde verilen fikirlere eleştirel bir bakış açısı geliştirir, sorular sorar ve metindeki argümanları yorumlayabilir.
ÖÇ-4yazı yazmayı planlama, taslak hazırlama, düzeltme olarak bir süreç olarak algılar.
ÖÇ-5yazdığı ve okuduğu metinlerde akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynakları etkin bir şekilde kullanabilir.
ÖÇ-6kendi fikirlerini İngilizce olarak yetkin bir şekilde ifade edebilir.
ÖÇ-7kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilmek için gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisini etkin bir şekilde kullanır.
ÖÇ-8yetkin bir okuyucu ve yazar olmak için gerekli düşünme ve özdeğerlendirme özelliklerii gösterir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7               
ÖÇ 8