Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Popüler Kültür

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL2003 2 Popüler Kültür 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Dersin amacı günlük yaşamımızdaki kültürel etkileşimlerin ve kimliklerimizin içinde bulunduğumuz sosyal yapı tarafından nasıl şekillendirildiği ve aynı zamanda bu sosyal yapının bireyler tarafından nasıl yapılandırıldığı konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir. Dersin ana teması  bireysel kişiliklerimizin ve toplumsal kültürümüzün çağdaş medya, teknolojiler ve popüler kültür tarafından ne şekilde etkilendiği ile ilgilidir. Bu ders ayrıca öğrencileri İngiliz ve Amerikan kültürünün belirgin özellikleri konusunda bilgilendirmeyi de hedefler.

* Detaylı Haftalık Ders içeriği için İngilizce versiyona bakınız.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Derya Altınmakas
Asistanlar --
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 9:00-11:45 3C 12-14-16
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 15:00-17:00 3D 10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konferans, sınıf içi tartışmalar, anlatım, sununmlar, görsel-işitsel materyallerin kullanımı.
Temel Kaynaklar -Movies: This is England (2006) / East is East (1999)

 Videos from YouTube
Journal Articles
Diğer Kaynaklar -Storey, J. (2003). Inventing Popular Culture. USA: Blackwell.

 Strinati, D. (2004). An Introduction to theories of Popular Culture. London: Routledge
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kültür Çalışmaları ve Popüler Kültür’ün temel kavramları Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
2. Hafta Kitle toplumu ve kitle kültürü Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
3. Hafta Küreselleşme ve Amerikanlaşma Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
4. Hafta Popüler Kültür’ün temel teorileri Frankfurt Okulu Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
5. Hafta Kültür, kimlik, sosyal sınıf ve toplum Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
6. Hafta Kitle Kültürü ve Popüler Kültür sanatı: Sinema, televizyon, reklam, muzik, moda ve tüketicilik Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
7. Hafta Kitle Kültürü ve Popüler Kültür sanatı: Sinema, televizyon, reklam, muzik, moda ve tüketicilik Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
8. Hafta Akımlar ve trendler: 60lar ve 70ler Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
9. Hafta Akımlar ve trendler: 80ler Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
10. Hafta Akımlar ve trendler: 90lar Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
11. Hafta Akımlar ve trendler: Yeni Yüzyıl Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
12. Hafta İnternet ve sosyal medya/ağlar Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
13. Hafta Stereotipler Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
14. Hafta İngiliz ve Amerikan Kültürü Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
15. Hafta Çok kültürlülük Sözlü sunumlar, grup projeleri, sınıf içi tartışmalar.
16. Hafta Final sınavları haftası
17. Hafta Final sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 90 30
Final 1 40


ÖÇ-1popüler kültür ile ilgili temel kavramları ve teorileri adlandırabilir ve açıklar.
ÖÇ-2günlük yaşamdaki etkileşimler ve küresel kültür hakkında eleştrel bir bakış açısı ve farkındaliık geliştirir.
ÖÇ-3popüler kültür ürünlerinin bireylerin kimliklerini ve içinde yaşadıkları tolpumu ve dünyayı nasıl şekillendirdiği hakkında farkındalık kazanır, bu etkileşimleri değerlendirir ve yorumlayabilir.
ÖÇ-4zaman içinde değişmiş olan kültürel akımlar arasında ilişkilendirme kurabilir ve bu akımları birbirinden ayırt edebilir.
ÖÇ-5hedef dil (İngilizce) kültürü hakkında bilgi edinir.
ÖÇ-6başkalarının kültürlerine karşı daha olumlu bir tavır gösterir.
ÖÇ-7İngilizce dinleme, konuşma ve sunum becerilerini geliştirir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7