Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Edebiyat İncelemelerine Giriş

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL2005 2 Edebiyat İncelemelerine Giriş 4/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı
Ana edebiyat türlerini ve edebiyat incelemelerinde kullanılan temel edebiyat terimlerini öğretmek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr.Dör. Dr. Ayşegül Turan
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 13:00- 14:45 3C 11-13-15 Çarşamba 11:00-12:45 3C 12-14-16
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Turan Pazartesi 15:00-16:00/ Çarşamba 10:00-11:00 3D 04-06
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma.
Temel Kaynaklar ŞİİRLER

Marianne Moore, “Poetry”
Haikus and short poetry
William Carlos Williams, “The Red Wheelbarrow”
William Shakespeare, "Sonnet 73"
Langston Hughes, "Harlem"
William Butler Yeats, "Leda and the Swan"
T. S. Eliot, from Preludes
Robert Frost, “The Span of Life”, “The Secret”, “The Road Not Taken”, “Stopping by Woods”, “Out, Out---“
Frances Comford, “The Guitarist Tunes Up”
E.E. Cummings, "l(a"
Emily Dickinson, “Success”, “Apparently with No Surprise”
Percy Bysshe Shelly, “Ozymandias”
Margaret Atwood, "You Fit into Me"
Edwin Arlington Robinson, "Richard Cory"
Seamus Heaney, "The Forge"
William Blake, "The Tyger"
D. H. Lawrence, "Piano"
Thomas Hardy, "He Never Expected Much"
Wilfred Owen, "Dulce et Decorum Est"
Dorothy Parker, "Résumé"
Robert Browning, "Porphyria's Lover", "My Last Duchess"
William Shakespeare, Hamlet (III, i) "To be, or not to be"
Archibald McLeish, “Ars Poetica”
Lawrence Ferlinghetti, "Constantly Risking Absurdity and Death"

ÖYKÜLER
Herman Melville, “Bartleby, the Scrivener”
Hawthorne, “The Birthmark”
E.A. Poe, “The Tell-Tale Heart”
Shirley Jackson, “The Lottery”
James Thurber, “The Secret Life of Walter Mitty”
Kate Chopin, “The Story of an Hour”
Ernest Hemingway, “Hills like White Elephants”
Franz Kafka, “The Hunger Artist”

OYUNLAR

Sophocles, Oedipus Rex
Arthur Miller, A View from the Bridge
 
Diğer Kaynaklar Aristotle, from Poetics

Sharon Hamilton. Essential Literary Terms. W. W. Norton and Company, 2007.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Konuya giriş Okuma, tartışma, kısa ödevler
2. Hafta Şiirin ve şiir dilinin özellikleri Okuma, tartışma, kısa ödevler
3. Hafta Sözlük anlamı, çağrışımlar, imgeler Okuma, tartışma, kısa ödevler
4. Hafta Mecazi dil (metafor, metonimi, kişiselleştirme, sembol, ironi, alegori, azımsama) Okuma, tartışma, kısa ödevler
5. Hafta Atıf, ton, müzikal etkiler Okuma, tartışma, kısa ödevler
6. Hafta Anlatı özellikleri ve öğeleri Okuma, tartışma, kısa ödevler
7. Hafta Anlatı / Bakış Açısı / Görme tipleri Okuma, tartışma, kısa ödevler
8. Hafta Olay / Tema / Yer ve Zaman / Karakter yaratma Okuma, tartışma, kısa ödevler
9. Hafta Öykü ve olay örgüsü / Anlatım yapısı Okuma, tartışma, kısa ödevler
10. Hafta Dolaysız, Dolaylı, Serbest Dolaylı Söylem Okuma, tartışma, kısa ödevler
11. Hafta Drama ve dramatik teknikler Okuma, tartışma, kısa ödevler
12. Hafta Çatışma / Dramatik Yapı Okuma, tartışma, kısa ödevler
13. Hafta Diyalog Okuma, tartışma, kısa ödevler
14. Hafta Tekrar
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Kısa sınav(lar) 3 45
Derse Devam / Katılım 70 5
Final 1 30


ÖÇ-1Şiir, anlatı ve drama türlerinin genel özelliklerini öğretir.
ÖÇ-2Temel edebiyat inceleme ve eleştiri kavramlarını kavrar.
ÖÇ-3Edebiyat metinlerini ayrıntılı okuma ve inceleme becerisi geliştirir.
ÖÇ-4Şiir, anlatı ve drama türlerinin ögelerini öğrenir.
ÖÇ-5Mecazi dili kavrar ve değerlendirir.
ÖÇ-6Başka sözcüklerle ifade etme ve özetleme becerilerini geliştirir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6