Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngiliz Kültürü ve Uygarlığı II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL2002 2 İngiliz Kültürü ve Uygarlığı II 4/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu ders, 17. yüzyıldan Viktorya dönemine uzanan zaman diliminde ekonomik, siyasal ve toplumsal olgular ışığında, İngiliz toplumunun kültürel yapısını incelemeyi amaçlar.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşem Seval
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 11.00-12.45 3C 11-13-15 Perşembe 13.00-14.45 3C-12/14/16
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 10.00-11.00 3D-10 Perşembe 15:00-16:00 3D-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar Okunacak materyalleri içeren bir paket sağlanacaktır.
Diğer Kaynaklar Western Civilizations, eds. Judith G. Coffin, Robert C. Stacey, Robert E. Learner, Stanley Meacham, Single Volume Edition, 16th Edn. New York: W.W. Norton & Co., 2008.
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization. 7th Edn. Belmont: Thomson Wadsworth, 2006.
Carter E.H., R.A.F. Mears. A History of Britain. Oxford: Clarendon Press, 1960.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İngiltere’de mutlaki monarşinin yükselişi ve çöküşü (Mutlakiyet Dönemi): I. James, I. Charles ve iç savaş, Oliver Cromwell ve oligarşik cumhuriyet Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta İngiltere’de mutlaki monarşinin yükselişi ve çöküşü (Mutlakiyet Dönemi): II. Charles ve Restorasyon, II. James ve kansız devrim, William ve Mary ve meşruti monarşi Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Ticari Devrim: Ekonomik gelişmeler (Feodalizmden kapitalizme geçiş) Ticari Devrim: Tarım ve sanayi Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Ticari Devrim: Merkantilizm ve kolonyalizm Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta 17. yüzyıl’da toplumsal değişimler (sosyal sınıfların yeniden şekillenişi) Bilimsel değişimler: Kopernik, Kepler, Galileo ve güneş-merkezli evren teorisi, Temel bilimlerdeki ilerlemeler(Harvey ve Newton), Bacon (Empirik düşünce), Descartes, Locke Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Aydınlanma Çağı: Aydınlama fikirleri, düşünürler (Voltaire, Diderot, Montesque, Adam Smith, Rousseau) Aydınlanma Çağı: Fikirlerin yayılması Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta 18. yüzyıl’da toplumsal değişimler (Orta sınıfın ekonomik yükselişi) 3. George ve Amerikan kolonilerinin kaybedilişi Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Fransız Devrimi Fransız Devriminin İngiltere'deki yansımaları Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Viktorya Dönemi: Sanayi Devrimi Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta Viktorya Dönemi: Sanayi Devriminin sosyal ve politik etkileri Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta Viktorya Dönemi: İngiliz İmparatorluğu ve Sömürgeler Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Viktorya döneminden Moderniteye geçiş Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Birinci Dünya Savaşı Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Sınıf içi aktivite 7 40
Final 1 35


ÖÇ-1Avrupa ve İngiliz kültürüne şekil veren önemli tarihsel olayları tanır ve açıklar
ÖÇ-2Tarihsel dönemlerin temel terminolojilerini, kültürel ve düşünsel kavramlarını tanımlar ve kullanır
ÖÇ-317. yüzyıldan Viktorya dönemine uzanan zaman diliminde İngiltere'de kültür, siyaset ve ekonomi alanlarında gerçekleşen büyük değişiklikleri sırasıyla takip edebilir
ÖÇ-4İngiliz medeniyetinin kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi bileşenlerinin birbirleriyle olan ilişkileri hakkında yorum yapar
ÖÇ-5Bu bileşenlerin nasıl edebi eserlerin yaratıldığı arka planı oluşturduklarını anlar
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5