Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngiliz Edebiyatı Tarihi II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL2001 2 İngiliz Edebiyatı Tarihi II 4/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı

Ders, 17. yüzyılın sonlarından günümüze kadar olan dönemin İngiliz Edebiyatı’nın bir araştırmasını sağlayacaktır. Dersin amacı, tarihsel ve kültürel bağlamda önemli İngiliz yazarların eserlerini incelemektir.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Esin Akalın
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 13:00 - 14:45 3C-12-14-16 Perşembe: 15:00 - 16:45 3B-11-13-15
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 12:00 - 13:45 Çarşamba 12:00 - 13.45 AK 3-D-08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Sözlü anlatım, tartışma, gösterim vb.

Temel Kaynaklar The Norton Anthology of English Literature Vol. I & II
Diğer Kaynaklar --
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
2. Hafta Restorasyon Dönemi ve 18. Yüzyıl: Genel Bilgi Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
3. Hafta Bunyan, Butler ve Pepys Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
4. Hafta Dryden ve Pope Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
5. Hafta Swift ve Johnson Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
6. Hafta Romantik Dönem: Genel Bilgi, Blake ve Wordsworth Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
7. Hafta Coleridge ve Byron Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
8. Hafta Vize Haftası Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
9. Hafta Shelley ve Keats Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
10. Hafta Viktorya Dönemi: Genel Bilgi, Brontes, Dickens, Caroll Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
11. Hafta Tennyson, Browning, Arnold ve Wilde Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
12. Hafta 20. Yüzyıl: Genel Bilgi, Conrad, Hardy ve Yeats Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
13. Hafta Eliot ve Auden Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
14. Hafta Shaw ve Woolf Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Final Sınavları Haftası
17. Hafta Final Sınavları Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 30
Final 1 40


ÖÇ-1İngiliz Edebiyatı'nın 17. yüzyılın sonlarından günümüze ait edebi dönemler, başlıca yazarlar, türler ve önemli metinler ile ilgili bilgi sahibi olurlar,
ÖÇ-2edebi metinleri okuma ve değerlendirme ile ilgili beceriler kazanırlar,
ÖÇ-3tarihsel, siyasal ve sosyal bağlamda metinleri öğrenirler,
ÖÇ-4bu dönemde ortaya çıkan biçimlerin, türlerin ve metinlerin belirleyici özelliklerini anlayıp aralarındaki farkları belirleyebilirler,
ÖÇ-5edebi terim ve kavramları öğrenip tanımlayabilirler,
ÖÇ-6metinlerle ve bu metinlerin yazıldıkları dönemlerle ilgili fikirleri yazma ve sunma becerisi geliştirirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6