Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İleri Okuma / Yazma

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL1004 1 İleri Okuma / Yazma 4/0/0 Z İngilizce 7
Dersin Amacı
Bu ders eleştirel bir bakış açısı kazandırarak öğrencilerin ileri seviyedeki akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefler. 
 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Derya Altınmakas
Asistanlar ----
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 15:00-17:00 4C 12-14 Perşembe 11:00-13:00 1C 08-10
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 15:00-17:00 3D 10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konferans, tartışma, anlatım, yazılı ve sözlü geribildirim, görsel ve işitsel materyallerin kullanımı.
Temel Kaynaklar  Fowler, H. Ramsey  and Jane  E. Aaron. The Little, Brown Handbook. 11th ed. US: Pearson Education. 2010. Print.

* İKÜ kütüphanesinde vardır.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Kişisel anlatım Akademik yazın teknikleri Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
2. Hafta Akademik yazın teknikleri: Konu / Okuyucu/ Amaç / Dil Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
3. Hafta Paragraf yazma: ana fakir, destekleyici fikirler. Birlik ve tutarlık. Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
4. Hafta Paragraf yazma teknikleri: organizasyon Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
5. Hafta Dilbilgisi Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
6. Hafta Akademik okuma teknikleri Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
7. Hafta Akademik okuma teknikleri: Özetlemek ve yeniden ifade etmek Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
8. Hafta Fikir oluşturma: Kompozisyonda ana fikri oluşturma ve organizasyon. Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
9. Hafta Fikir Oluşturma: Ana fikir, giriş paragrafında stratejiler Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
10. Hafta Fikir Oluşturma: Ana fikir, giriş paragrafında stratejiler Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
11. Hafta Kompozisyonda paragraflar arası geçişler Örnek metinleri inceleme. Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
12. Hafta Dilbilgisi Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
13. Hafta Akademik okumada eleştirel bakış açısı Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
14. Hafta Akademik yazmada eleştirel bakış açısı Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
15. Hafta Tekrar ve geribildirim Tartışma, grup çalışması, okuma, ödev.
16. Hafta Final Sınavları haftası
17. Hafta Final Sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 10 30
Derse Devam / Katılım 90 10
Final 1 30


ÖÇ-1akademik okuma ve yazmanin temel bilgilerini edinir.
ÖÇ-2akademik okuma ve yazmada edindiği beceri ve stratejileri metin anlama ve üretmede kullanır.
ÖÇ-3herhangi bir okuma metninde ana fikri saptar ve açıklar; burada kullandıkları stratejileri kendi metinlerini yazarken argüman oluşturmada kullanır.
ÖÇ-4okuduğu metinde ana fikri destekleyen detayları saptar ve tanımlar, ve metni özetleyip yeniden ifade edebilir.
ÖÇ-5dilin anlam oluşturmadaki ana rolünü tanımlayabilir ve yorumlar.
ÖÇ-6ileri seviyedeki dilbilgisini geliştirir ve bu ileri seviyedeki yapıları kendi metinlerini oluştururken doğru bir şekilde kullanır.
ÖÇ-7İngilizce’nin yazılı ve sözlü anlatımında ileri seviyede yeterlilik gösterir.
ÖÇ-8eleştirel bakış açılarını ve muhakeme becerilerini geliştirerek kendi metinlerini oluştururken etkili argümanlar yapabilir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7               
ÖÇ 8