Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dinleme/ Konuşma Becerileri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL1003 1 Dinleme/ Konuşma Becerileri 3/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin dinleme, konuşma, tartışma ve sunum  becerilerini geliştirerek ; İngilizce’yi akademik ortamlarda ve günlük dil olarak daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefler. Ayrıca dünyadaki farklı İngilizce kullanımları ve söylemleri hakkında öğrencileri bilinçlendirmek ve öğrencilerin not alma becerilerini geliştirmek de bu dersin hedefleri arasındadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Şener
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 12:00-14:45 3C 12-14-16
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 10:00-12:00 3D 8/10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, konferans, tartışma, görsel ve işitşel materyaller.
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin Tanımı Kısa sunumlar- kendini tanıtma Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
2. Hafta Sunum yapma teknikleri, görselve işitsel materyallerin etkin kullanımları Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
3. Hafta Etkili soru sorma teknikleri Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
4. Hafta Bireysel sunumlar Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
5. Hafta Fonetik ve sesbilim Etkin sözlük kullanımı Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
6. Hafta Konferans dinleme ve izleme Etkin not alma teknikleri Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
7. Hafta Konferans dinleme ve izleme Etkin not alma teknikleri Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
8. Hafta Tartışma teknikleri Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
9. Hafta Konuşma söylemlerinde kültürel farklılıklar Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
10. Hafta Münazara Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
11. Hafta İngilizce’nin farklı türleri Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
12. Hafta Münazara Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
13. Hafta Kullanımbilim (pragmatics) aktiviteleri Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
14. Hafta Grup sunumları Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
15. Hafta Grup sunumları ve geribildirim. Sözlü sunumlar, grup çalışmaları, sınıf içi aktiviteler, tartışmalar.
16. Hafta Final Sınavları haftası
17. Hafta Final Sınavları haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 5 40
95 0
Final 1 30


ÖÇ-1İngilizce kullanımındaki dinleme ve konuşme becerilerini geliştirir.
ÖÇ-2diğer bölüm derslerini etkin bir şekilde takip edebilmek için gerekli yetkinlikleri geliştirir.
ÖÇ-3edindikleri becerileri ileriki yıllarda akademik çalışmalarında ve profesyonel gelişimlerinde kullanabilir.
ÖÇ-4 konuşma İngilizce’sinin farklı bağlamlardaki özelliklerini ayırt edebilir ve hem akademik hem de uluslararası platformlarda ana dili İngilizce olan veya olmayan kişilerle etkin iletişim kurar ve tartışmalar yapabilir.
ÖÇ-5konuşma İngilizce’sinin farklı yapılarını ve kullanımlarını ayırt edebilir ve yorumlayabilir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5