Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngiliz Kültürü ve Uygarlığı I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL1002 1 İngiliz Kültürü ve Uygarlığı I 4/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu ders, entellektüel, sosyal, ekonomik ve politik değişimler ışığında tarih öncesi çağlardan Rönesans dönemine uzanan zaman diliminde İngiliz toplumunun kültürel yapısını incelemeyi amaçlar.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşem Seval
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Ataköy Yerleşkesi Pazartesi 15.00-16.45 Oda: 3B 12-14-16, Perşembe 13.00-14.45 Oda: 3B 07/09
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 11:00-12:00 Perşembe 15-16 Ofis: Ataköy Yerleşkesi 3D/10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar - Okunacak materyalleri içeren bir paket sağlanacaktır.
Diğer Kaynaklar -Western Civilizations, eds. Judith G. Coffin, Robert C. Stacey, Robert E. Learner, Stanley Meacham, Single Volume Edition, 16th Edn. New York: W.W. Norton & Co., 2008.

- Spielvogel, Jackson J. Western Civilization. 7th Edn. Belmont: Thomson Wadsworth, 2006.
 

- Carter E.H., R.A.F. Mears. A History of Britain. Oxford: Clarendon Press, 1960.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş Tarih öncesi İngiltere Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Keltler ve Romalılar Erken Ortaçağ (6-10. yy): Anglo-Saxon dönemi Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Anglo-Saxon dönemi 600’lerden 800’lere Avrupa Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Viking saldırıları ve Muhteşem Alfred Yüksek Ortaçağ (11-13. yy): Norman Fethi Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta Feodalite (derebeylik): toprak sistemi Toplumsal bir sistem olarak Feodalite (derebeylik) Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Ortaçağ’da kentleşme Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Politik değişimler: Kralların derebeylerine ve Vatikan’a rağmen merkezi otoritelerini güçlendirme çabaları Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Dini ve entellektüel gelişimler: eğitim, üniversiteler, Skolastik düşünce, papa hükümdarlığı, haçlı seferleri Geç Ortaçağ (14-15. yy): Ekonomik kriz (kıtlık, veba ve Köylü Ayaklanması) Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Ekonomik kriz (kıtlık, veba ve Köylü Ayaklanması) Politik Kriz (Yüzyıl savaşları, Çifte Gül Savaşı ve derebeylik sisteminin çöküşü) Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta Dini ve entellektüel değişimler: Papa hükümdarlığının zayıflaması, John Wycliffe Dil/Edebiyat alanında ve bilimsel/teknik alanlardaki gelişmeler Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta Rönesans Dönemi: Entellektüel gelişimler (İtalya’da Rönesans, hümanizma ve bireyselcilik) Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Entellektüel gelişimler (Kuzey Avrupa’da Rönesans/ Bilimsel ve teknik gelişimler Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Dini değişimler: Avrupa ve İngiltere’de Protestan devrimi ve Reformasyon Protestan devriminin ardından Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta Çalışma Haftası
16. Hafta Çalışma Haftası
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Sınıf içi aktivite 10 50
Final 1 30


ÖÇ-1Avrupa ve İngiliz kültürüne şekil veren önemli tarihsel olayları tanır ve açıklar
ÖÇ-2Tarihsel dönemlerin temel terminolojilerini, kültürel ve düşünsel kavramlarını tanımlar ve kullanır
ÖÇ-3 Tarih öncesi çağlardan 16. yüzyıla uzanan zaman diliminde İngiltere'de kültür, siyaset ve ekonomi alanlarında gerçekleşen büyük değişiklikleri sırasıyla takip edebilir
ÖÇ-4İngiliz medeniyetinin kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi bileşenlerinin birbirleriyle olan ilişkileri hakkında temel bilgileri edinir.
ÖÇ-5Bu bileşenlerin nasıl edebi eserlerin yaratıldığı arka planı oluşturduklarını anlar
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5