Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngiliz Edebiyatı Tarihi I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ENL1001 1 İngiliz Edebiyatı Tarihi I 4/0/0 Z İngilizce 6
Dersin Amacı

Ders, Eski İngiliz Dönemi’nden 17. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemin İngiliz Edebiyatı’nın bir araştırmasını sağlayacaktır. Dersin amacı, tarihsel, kültürel ve sosyal bağlamda önemli metinleri, türleri, yazarları ve edebi dönemleri öğrencilere göstermektir.

Ön Koşullar ---
Eş Koşullar ---
Özel Koşullar ---
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Turan
Asistanlar ---
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 13:00-14:45 3C 11-13-15 Salı 09:00-10:45 ZD 2
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 16:00-17:00 Çarşamba 11:00-12:00 3D 04-06
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışmalar, sunumlar vb.
Temel Kaynaklar The Norton Anthology of English Literature
Diğer Kaynaklar ---
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
2. Hafta Eski İngilizce Dönemi’ne giriş: Eski İngiliz Edebiyatı (Beowulf) Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
3. Hafta Ortaçağ İngilizcesi Dönemi’ne giriş Sir Gawain and Green Knight (seçkiler) Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
4. Hafta Chaucer, the General Prologue ve "The Miller's Tale" Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
5. Hafta Morthe D’Arthur, Popular Ballads Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
6. Hafta 16. Yüzyıl (Genel Bilgi), Sir Thomas More, Utopia Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
7. Hafta Sir Thomas Wyatt, Surrey, Sir Philip Sidney ve Edmund Spencer tarafından yazılmış olan kısa şiirler Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
8. Hafta Vize sınavı Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
9. Hafta Shakespeare’in Soneleri Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
10. Hafta Marlowe, The Tragical History of Dr. Faustus Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
11. Hafta 17. Yüzyıl: Genel Bilgi John Donne Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
12. Hafta Herbert, Herrick, Waller, Sir John Suckling, Lovelace, Andrew Marvell Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
13. Hafta Bacon’un makaleleri ve Milton’un soneleri Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
14. Hafta Milton, Paradise Lost Okuma, Tartışma, Sözlü Sunum
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 5 15
Derse Devam / Katılım 14 10
Final 1 45


ÖÇ-1İngiliz Edebiyatının Orta Çağ’dan 17.yüzyılın ortalarına ait edebi dönemler, başlıca yazarlar, türler ve önemli metinler ile ilgili bilgi sahibi olurlar,
ÖÇ-2edebi metinleri okuma ve değerlendirme ile ilgili beceriler kazanırlar,
ÖÇ-3tarihsel, siyasal ve sosyal bağlamda metinleri öğrenirler,
ÖÇ-4bu dönemde ortaya çıkan biçimlerin, türlerin ve metinlerin belirleyici özelliklerini anlayıp aralarındaki farkları belirleyebilirler,
ÖÇ-5edebi terim ve kavramları öğrenip tanımlayabilirler,
ÖÇ-6metinlerle ve bu metinlerin yazıldıkları dönemlerle ilgili fikirleri yazma ve sunma becerisi geliştirirler.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6