Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI2001 2 İngilizce II 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı

Bu dönem boyunca öğrencilerimize başlangıç düzeyinde bir İngilizce bilgisi kazandırılarak günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli basit konular hakkında konuşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Okt.Özay ŞEKER, Okt.Dilek MURATLI, Okt.Seval SARIYILDIZ, Okt.Bilge KIRAN, Okt. Aysun AĞAN, Okt.Feride Z.GÜDER
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, İncirli MYO Binası 3B-04 - 9:00-12:00 Salı, İncirli MYO Binası 3B-06 - 9:00-12:00 Çarşamba, İncirli MYO Binası 3B-04 - 9:00-12:00 Perşembe, İncirli MYO Binası 3B-04 - 9:00-12:00 Cuma, İncirli MYO Binası 3B-04 - 9:00-12:00 Pazartesi, Eski MYO Binası D-208 - 9:00-12:00 Salı, Eski MYO Binası D-208 - 9:00-12:00 Çarşamba, Eski MYO Binası D-208 - 9:00-12:00 Perşembe MYO Binası 3B-04 - 9:00-12:00 Cuma, Eski MYO Binası D-209 - 9:00-12:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Okt. Ebru TEMİZ, Okt. Seval AKSU, Okt. Aysun AĞAN, Okt. Dilek MURATLI, Okt. Bilge KIRAN, Okt. Mehmet ALTAY, Okt. Oktay ESER
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler; Soru-Cevap-Sonuç çıkarma ve 4 temel dil becerilerini geliştirme odaklı eğitim metodları.
Temel Kaynaklar GLOBAL BEGINNER & GLOBAL ELEMENTARY Teacher's Book & Student's Book, E-Workbook, Student's MultiROM, Teacher's DVD
Diğer Kaynaklar www.macmillanenglish.com/global

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Boş zaman aktivitelerinden sözetme; hava durumundan bahsetme, (Let's..., How about...) kalıpları Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
2. Hafta Kabiliyetlerden sözetme, (can/can't) kalıpları, zarflar; hoşlanıp hoşlanmadığımız şeylerden bahsetme Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
3. Hafta Davet etme ve davete cevap verme, (I'd like..., Would you like...?) kalıpları, sosyal ifadeler; giysilerden sözetme, emir kalıpları, aile, giysiler Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
4. Hafta Şuan neler olduğunu söyleme, (present continuous +,-,?) zaman kalıbı, eylemleri betimleme, geniş ve şimdiki zamanın karşılaştırılması Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
5. Hafta Ulaşım hakkında bilgi sorma, direktif ifadeleri; yön tarifi verme ve takip etme Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
6. Hafta Tatil hakkında soru sorma ve tatilden bahsetme, (be) fiilinin geçmiş zaman (+,-,?) hali; sıfatlar, tatiller; hikaye nasıl anlatılır, geçmiş zamanda olumlu cümleler, düzenli fiiller Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Bir sobeti devam ettirme; kariyerimizden bahsetme, geçmiş zaman,düzenli ve düzensiz fiiler, kariyerlerimiz Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
9. Hafta Neler olduğundan bahsetme, geçmiş zaman kalıbı (-, ?); hayat hikayelerinden bahsetme, yıllar, eğitim Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
10. Hafta Önerilerde bulunma, (too big, not big enough) kalıpları; neyin yanlış olduğunu söyleme, (too much/many, not enough) kalıpları; Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
11. Hafta Nesneleri kıyaslama, kıyaslama sıfatları; fikirleri anlama, en....lik bildiren sıfatlar, mobilyalar, sıfatlar Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
12. Hafta Randevu almak, uyarı levhaları, günün vakitleri; nasıl hissettiğinizi belirtme vucudumuz, sağlığımız Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
13. Hafta Gelecekteki düzenlemelerimizden bahsetme, (present continuous) yapısının gelecek için kullanılışı; niyetlerimizden bahsetme (going to) yapısının niyetlerimiz için kullanılışı, yaşam sitilleri; Teşekkür mektubu yazma Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
14. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
15. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Kısa sınav(lar) 2 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 0
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Öneride bulunmak, karşılaştırma yapabilmek ve hayat hakkında konuşabilmek.
ÖÇ-2Direkt bilgi alışverişini gerektiren günlük ve rutin basit konularda iletişim kurabilmek.
ÖÇ-3Basit kalıpları kullanarak geçmişinden, yaşadığı çevreden, ve ihtiyaç duyulan durumlardan bahsedebilmek.
ÖÇ-4Tasvir paragrafları, postakartları ve teşekkür mektupları yazabilmek.
ÖÇ-5Kısa prezentasyonlar yapabilmek ve sorulan sorulara cevap verebilmek.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--