Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI1001 1 İngilizce I 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dönem boyunca öğrencilerimize başlangıç düzeyinde bir İngilizce bilgisi kazandırılarak günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli basit konular hakkında konuşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Okt. Özay ŞEKER, Okt. Dilek MURATLI, Okt. Gonca YILDIRIM, Okt. Seval SARIYILDIZ, Okt. Bilge KIRAN, Okt. Feride Z. GÜDER
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, İncirli Yerleşkesi 2A-12/13 - 12:00-14:45 Salı,İncirli Yerleşkesi 3a- 08/09 - 9:00-12:00 Çarşamba, İncirli Yerleşkesi 3A - 08/09 - 9:00-12:00 Perşembe İncirli Yerleşkesi 2a- 12/13 - 16:00-19:00 Cuma İncirli Yerleşkesi 3A- 11/12 - 9:00-12:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Okutman Dilek MURATLI, Pazatesi 14:00-15:00, İncirli Yerleşkesi Okutman Ebru TEMİZ, Pazartesi 14:00-15:00, İncirli Yerleşkesi Okutman Aysun Tokel AĞAN İncirli Yerleşkesi Pazartesi 14:00-15:00, Okutman Feride Zeynep GÜDER Pazartesi 14:00-15:00 İncirli Yerleşkesi, Okutman Seval Sarıyıldız AKSU Salı 13:00-14:00 Ataköy Yerleşkesi, Okutman Bilge KIRAN Çarşamba !3:00-14:00 Ataköy Yerleşkesi Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler; Soru-Cevap-Sonuç çıkarma ve 4 temel dil becerilerini geliştirme odaklı eğitim metodları.
Temel Kaynaklar Global Elementary Teacher's Book& Student's Book, E- Workbook, Class Audio CDs, Teacher's Resource Disk
Diğer Kaynaklar - www.macmillianenglish.com/global
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tanişma, kendini tanıtma Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
2. Hafta İsminizi söyleme, 'be' fiilini geniş zaman hali (olumlu cümleler)Sohbet başlatma şekilleri, 'be' fiilinin geniş zaman hali (olumsuz ve soru hali) Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
3. Hafta Sınıfta kullanılabilecek İnglizce ifadeler; aileyi tanıtma, sahiplik yapısı ('s), e-mail ve web sitesi adresleri sorma ve verme, kişisel bilgi verme, form doldurma Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
4. Hafta Fiil kullanarak günlük yaşamı anlatma ve sorma, milliyet ve ülke isimleri, yer edatları /from, in , near) Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
5. Hafta Öğrenilen konuların tekrarı Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
6. Hafta Geniş zamanda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri (do, don't), tarih ve saat söyleme, sorma Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
7. Hafta Boş zaman faaliyetlerini anlatma, sorma. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Nesne Zamirleri ve karakter betimleyen sıfatlar Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
10. Hafta Sayılabilen ve sayılamayan isimler, iç mekanın anlatılması (there is/ there are), otellerin sunduğu olanaklar, eşya isimleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
11. Hafta Miktar belirten sıfatlar (some, alot of, much, many) Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
12. Hafta Otel rezervasyonu yapma, Sipariş verme Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
13. Hafta Yiyeceklerden bahsetme, ikram ve rica kalıpları Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
14. Hafta Favori yiyeceklerin anlatıldığı paragraf yazımı, bir otele e-mail yazma Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
15. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
17. Hafta Bütünleme Sınavı Bütünleme Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 2 15
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 45


ÖÇ-1
ÖÇ-2Basit kalıpları ve günlük ifadeliri anlayıp kullanabilir.
ÖÇ-3Kendini ve yanındakileri tanıtabilir ve diğer kişilere nerede yaşadıkları ve nelere sahip oldukları gibi kişişel detaylar hakkında soru sorup cevap verebilir.
ÖÇ-4Karşıdaki kişi yavaş ve net konuştuğu ve yardımcı olduğu takdirde basit bir şekilde etkileşime geçebilir.
ÖÇ-5İnsanlarla tanıştığında sosyalleşebilir.
ÖÇ-6Alışveriş merkezinde iletişime geçebilir ve alışveriş yapabilir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--