Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Türkçe II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
TR2001 2 Türkçe II 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Öğrencilere Türkçenin doğru, güzel, etkili kullanılmasını kavratmak, yazılı ve sözlü ilişkilerini sağlam temellere dayandırmak, iş hayatındaki yazışmaları, sunumları ve açıklamaları başarıyla yapmasını yapma becerisini kazandırmak, okuyan, düşünen, aydın, sorgulayan ve çözüm üreten insanlar olmalarını sağlamaktır.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Yrd Doç Dr Cemil Gülseven, Okutman Dr Gizem Akyol Aycan, Öğr.Gör İbrahim Kolunsağ
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konuların özelliklerine göre anlatım.sunum.okuma.soru-cevap.uygulama.çözüm teknikleri uygulanacaktır.
Temel Kaynaklar Rekin Ertem-İsa Kocakaplan,Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon,İstanbul 2010.
Diğer Kaynaklar -Cemil Gülseren, El İyisi,İstanbul 2011.

Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, İstanbul 1980.

Hayati Develi, Dil Doktoru, İstanbul 2006.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Gezi yazısının faydaları ve örnekler Anlatım-Okuma
2. Hafta Söyleşinin bilgi ve düşünceye etkileri ve söyleşi örnekleri Sunum-Okuma
3. Hafta Dil kirlenmesi nedir ve dilin kirlenmeden korunma yolları Sunum
4. Hafta Tiyatro türü ve örnekler Sunum-Okuma
5. Hafta Türkçenin özellikleri, güzelliği, eskiliği ve zenginliği Soru-Cevap
6. Hafta Röportaj ve mülakat arasındaki farklar ve metinlerden örnekler Sunum
7. Hafta Eleştirinin nitelikleri ve örnekler Soru-Cevap
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Atatürk’ün Türkçe hakkında görüşleri ve çalışmaları Sunum
10. Hafta Rapor yazmanın kuralları ve örnek metinler Sunum-Okuma
11. Hafta Kendini tanıtma olarak özgeçmiş/biyografi yazma Anlatım-Uygulama
12. Hafta Sözlü kompozisyon olarak nutuk ve örnekler Sunum-Uygulama
13. Hafta Hazırlıksız 5 dakika konuşma Uygulama
14. Hafta Dönemin değerlendirilmesi (Türkçe derslerinde neler öğrendim?) Soru-Cevap
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Final 1 80


ÖÇ-1Bu dersi alan öğrenciler; 1. Bir konuda yazı yazmanın kurallarını kavrar, yazılı anlatım becerisini geliştirir.
ÖÇ-22. Sözlü anlatım ve iletişim becerisini kazanır.
ÖÇ-33. Yazılı ve sözlü anlatım ve iletişim için dilin doğru ve etkili kullanılmasını kavrar, isteklerini kısa öz, ama tam olarak ifade edebilmenin, dilekçe yazmanın, rapor hazırlama becerisini kazanır.
ÖÇ-44. Dilimiz Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavrar.
ÖÇ-55. Sözcük kullanmada, cümle kurmada yapılan yanlışları kavrar, yazım kurallarını,noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma becerisini kazanır.
ÖÇ-66. Ders kitapları dışında, çeşitli edebî türlerden okunacak metinlerle bilgi, görgü, hayat tecrübesi ve hayata bakış açısını değiştirerek farklı görüşleri hoş görme alışkanlığı kazanır.
ÖÇ-77. Akademik bir konuşmayı dinlemeyi, soru sormayı, gerekli açıklamayı yapmayı öğrenir, böylece toplum içi davranışların nasıl olması gerektiğini kavrar ve uygular.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--