Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Türkçe I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
TR1001 1 Türkçe I 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Öğrencilere Türkçenin doğru, güzel, etkili kullanılmasını kavratmak, yazılı ve sözlü ilişkilerini sağlam temellere dayandırmak, iş hayatındaki yazışmaları, sunumları ve açıklamaları başarıyla yapma becerisini kazandırmak, okuyan, düşünen, aydın, sorgulayan, çözüm getiren insanlar olmalarını sağlamaktır.
 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd Doç Dr Cemil Gülseven, Okutman Dr Gizem Akyol Aycan, Öğr.Gör İbrahim Kolunsağ, Öğr.Gör Deniz Ceylan
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konuların özelliklerine göre anlatım,uygulama,örnekleme,sunum,çözüm,okuma,tartışma,soru/cevap teknikleri kullanılacaktır. 
Temel Kaynaklar Rekin Ertem / İsa Kocakaplan,Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon,İstanbul 2010
Diğer Kaynaklar Cemil Gülseren,El İyisi ,İstanbul 2011

Mehmet Kaplan, Kürtür ve Dil, İstanbul 1980

Hayati Develi,Dil Doktoru,İstanbul 2008

Feyza Hepçilingirler,Türkçe"Off".İstanbul 2006
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dilin önemi ve dil hakkında genel bilgiler Anlatım
2. Hafta Yazma derslerine başlangıç olarak kompozisyon kavramı üzerinde durulacaktır. Anlatım/Uygulama
3. Hafta Sosyal bir kurum olarak dilin toplum hayatındaki yeri ve önemi. Sunum
4. Hafta Kompozisyonun temel ögelerinden olan cümle ve çeşitleri. Anlatım/uygulama
5. Hafta Cümle çeşitlerine devam. Çözüm
6. Hafta Kompozisyonda plan ve çeşitleri. Anlatım/Örnekleme
7. Hafta Dilekçe yazma. Örnekleme/Sunum
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Fıkra ve makale türü ile bunlar arasındaki farkların metinlere dayalı olarak anlatılması. Sunum/Okuma
10. Hafta Ana dili,resmi dil,özel dil ve dilin kullanım alanları. Anlatım
11. Hafta Hikaye türü hakkında bilgi ve metne dayalı olarak hikayenin özelliklerinin kavranması. Anlatım
12. Hafta Romannın estetik yönden incelenmesi. Sunum ve okuma
13. Hafta Dünya dillerinin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dillerinin arasındaki yeri. Anlatım
14. Hafta Deneme türü ve özelliklerinin metinlerle kavranması. Sunum ve okuma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Final 1 80


ÖÇ-11.“Dil” hakkında genel bilgi sahibi olur. Bu ana başlıkta dil ve dil olgusu üzerinde görüşleri, dilin doğuş sebeplerini, anlaşmanın nasıl başladığı ve geliştiği konusunu kavrar.
ÖÇ-22. Bir konuda yazı yazmanın kurallarını kavrar, bunun için temel bilgileri özümseyerek yazma etkinliğini başarıyla yapma duruma gelir.
ÖÇ-33. Dilin doğru ve etkili kullanılması için onu alt yapısındaki bütün zenginliğiyle kavrar, zengin bir kültüre ve hayal gücüne sahip, yaratıcı olmanın gereğini okunacak metinlerle kavrar, güzel , etkili metinle,güzel olmayan metni ayırt eder.
ÖÇ-44. Resmî ve özel kurumlarla iletişimi doğru ve etkili sağlar, isteklerini kısa öz, ama tam olarak ifade edebilmenin, dilekçe yazmanın, rapor hazırlamanın kurallarını kavrar.
ÖÇ-55. Dilimiz Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavrar, gururla zengin ve güzel olan dilini kullanma becerisini kazanır.
ÖÇ-66. Çeşitli edebî türlerden okunacak metinlerle bilgi, görgü, hayat tecrübesi ve hayata bakış açısını değiştirerek farklı görüşlere hoşgörüyle yaklaşmayı anlar.
ÖÇ-77. Akademik bir konuşmayı dinlemeyi, soru sormayı, gerekli açıklama yapmayı öğrenir, böylece toplum içi davranışların nasıl olması gerektiğini öğrenir.
ÖÇ-88.Bilgi edinme kaynaklarından okuma, dinleme, görme, gezme, yapma metotlarıyla kendi yeteneklerini geliştirir, aydın, sorun çözen kişiler olmayı öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--