Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ATA1001 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Yakın Tarihimizden çıkarılan derslerle Türk Gençliği’ne ulusal (milli) ve içsel (manevi) değerlerini kazandırmak ve Türkiye coğrafyası ve Türk Yurdu’na yönelik tehditler bakımından üniversite gençliğini aydınlatmak.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç.Dr.Necati Ulunay UCUZSATAR, Yard.Doç.Dr.İnci ÇAĞLAYAN, Yard.Doç.Dr.Serab SEZER, Merve Zengin
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Eğitim Öğretim Yılı başlangıcında belirtilecektir.
Görüşme Saatleri ve Yeri Eğitim Öğretim Yılı başlangıcında belirtilecektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
Temel Kaynaklar Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçü Düşünce(Prof.Dr.Giritli, Yrd.Doç.Dr.Ucuzsatar).

Günümüzde Atatürkçülük (Prof.Dr.İsmet Giritli).

Nutuk (M.Kemal Atatürk).

Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrim Tarihi İle İlgili Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları.

Dağların Gözyaşları.

Şu Çılgın Türkler (Turgut Özakman).
Diğer Kaynaklar Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı'nın Türk İstiklâl Harbi Yayınları ve Belgeleri.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı'nın Atatürk Özel Arşivleri.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş, Türkiye için Savaşlar kaçınılmazdır, Atatürk Türkiyesi’nin Coğrafi Bütünlüğüne Yönelik Tehditler, Türkiye’ye çevre ülkelerden kaynaklanan jeopolitik tehditler Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
2. Hafta Mondros Mütakeresi (30 Ekim 1918), Samsun’dan Doğan Güneş Mustafa Kemal, Amasya Tamimi, Milli Kongreler Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
3. Hafta Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
4. Hafta Sevres Antlaşması, Gümrü Antlaşması Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
5. Hafta Milli Mücadele (1919-1922) sürecinde Tehdit, Teokratik Devlet ve Osmanlı Saltanat Rejimini Sürdürme Çabaları ve Gericilik Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
6. Hafta I.ve II.İnönü Savaşları, 20 Ocak 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
7. Hafta Sakarya Meydan Muharebesi ,Ankara İtilafnamesi Büyük Taarruz ve Zafer Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
8. Hafta Mudanya Mütakeresi, Saltanatın kaldırışı, Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
9. Hafta İzmir İktisat Kongresi, Hilafetin Kaldırılması , Öğretimin Birleştirilmesi Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
10. Hafta Cumhuriyetin İlk Anayasası, Şapka Kanunu ve Kıyafet İnkılâbı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
11. Hafta Milletlerarası Saat, Takvim ve Ekonomik Yaşam, Medeni Kanunun Kabulü Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
12. Hafta Laiklik Devrimi, Harf İnkılâbı, Kadın Hakları Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
13. Hafta Atatürkçü Dış Politika-Montreux Sözleşmesi, Türk-Atatürk Devriminin Günümüzdeki yansımaları Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
14. Hafta Cumhuriyet ve Devrimler Döneminde (1923-2002) Yıkıcı ve Bölücü Devrim Karşıtı Eylemler ve Düşünce Akımları, Tehdidin Yeni Boyutu Emperyal-Jeopolitik Küreselleşme Anlatım, Söyleşi, Tartışma, Uygulamalı Gezi,Araştırma, Görsel ve Belgesel Kaynakların Gösterimi.
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Kısa sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Derse Devam / Katılım 1 25


ÖÇ-11. Yaşam boyunca Türk Ulusu ve Ülkesi ile ilgili karşılaşılacak olumlu ve olumsuz olaylarda doğru algılama gücü ve karar verme yeteneği.
ÖÇ-22. Dost ve düşmanı ayırd edebilme özelliği.
ÖÇ-33. Sahip olunan değerleri bilme ve koruma bilinci.
ÖÇ-44. Türk Ulusu'nun yakın geçmişi ve geleceğiyle doğrudan ilgili konularda bilgili ve kültürlü olmak.
ÖÇ-55. Türk Gençliği'ni aydınlatmak ve aydınlatıcı bir önder düzeyine ulaştırmak.
Program Çıktıları
PÇ-1edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım ve yapıt hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-2edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamları tanımlarlar.
PÇ-3edebi metinleri okumak, incelemek ve değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırlar.
PÇ-4mecazi dil/söz sanatları ve retorik öğelerini tanır, anlar ve yorumlarlar.
PÇ-5temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlar, birbirinden ayırt eder ve değerlendirirler.
PÇ-6dile, edebiyata ve/veya kültüre ilişkin temel terim ve kavramları hatırlar ve tanımlarlar.
PÇ-7farklı toplumsal ve kültürel bağlamların anlamı nasıl etkilediğini fark ederler.
PÇ-8anlamın oluşmasında dilin oynadığı temel rolün farkında olduklarını gösterirler.
PÇ-9İngilizce’deki farklı yapıları ve farklı söylemlerin işlevlerini tanırlar.
PÇ-10çeşitli alanlarda düşüncelerini aktarırken ve her türlü yazılı ve/veya sözlü ifadede ve iletişimlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-11edebi ve diğer metin türlerinin okunmasında; betimlenmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında eleştirel beceriler ortaya koyarlar.
PÇ-12bir tez ileri sürerken mantıklı düşünme, eleştirel akıl yürütme ve retorik becerilerinden etkili bir şekilde yararlanırlar.
PÇ-13kaynak bulma, eleme ,düzenleme ve bilgi aktarımı/sunumu gibi araştırma becerilerini kullanırlar.
PÇ-14sunumların, yazılı ödev ve projelerin planlanması, hazırlanması ve düzeltilmesi süreçlerinde yetkinlik gösterirler.
PÇ-15edebi, eleştirel ve kültürel metinlerde ortaya çıkan felsefi ve etik sorunlar üzerinde düşünürler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--